Frederikssund Kommunes logo

Renovationstakster for husstande 2021

Supplerende info om takster for særlige renovationsydelser. Alle priser er opgjort incl. moms.

Se hovedsiden med info om renovationstakster

Ændringsgebyr

Ændring af dagrenovationstilmeldingen udløser et ændringsgebyr. Betaling for ekstra spande til dagrenovation opkræves herudover

400,00 kr.

Ekstra sæk til affald

Ekstra sæk til afhentning samtidig med ordinær tømning af spande. Kan købes i udvalgte supermarkeder og på kommunens biblioteker

25,00 kr.

Ekstraordinær tømning af renovationsmateriel

Hvor det ikke er muligt at benytte ekstrasæk og i tilfælde, hvor der er behov for tømning af tilmeldt renovationsmateriel udenfor den faste rutekørsel, kan der rekvireres ekstraordinær tømning

251,25 kr.