Frederikssund Kommunes logo

Renovationstakster erhverv 2021 

Supplerende info om renovationstakster for virksomheder. Beløbene er eksklusiv moms.

Se hovedsiden med info om renovationstakster.

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald

1. Personbil / køretøj

9.900 kr.

2. Kassebil / køretøj

9.900 kr.

3. Ladvogn / køretøj

14.400 kr.

4. Farligt affald (tillæg ved mere end 5. kg. pr. besøg - pris pr. 10 kg)

50 kr.

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

1. Personbil / køretøj

5.500 kr.

2. Kassebil / køretøj

5.500 kr.

3. Ladvogn / køretøj

8.100 kr.

4. Farligt affald (tillæg ved mere end 5. kg. pr. besøg - pris pr. 10 kg)

50 kr.

Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte). Max. 8 besøg pr. år

1. Personbil / køretøj

800 kr.

2. Farligt affald (tillæg ved mere end 5. kg. pr. besøg - pris pr. 10 kg)

50 kr.

Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***

1. Personbil / køretøj

5.000 kr.

2. Kassebil / køretøj

9.200 kr.

3. Ladvogn / køretøj

11.000 kr.

4. Farligt affald (tillæg ved mere end 5. kg. pr. besøg - pris pr. 10 kg)

50 kr.

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.: Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.(samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, med 3 eller flere ansatte), (samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, som har brug for mere end 8 besøg pr. år),(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Abonnement gælder for hele 2021, uafhængigt af købstidspunkt.