Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund havn 2021

Havneleje: 
Museumsskibe (excl. bet. for el - krav om bimåler)

0 kr.

Gl. træskibe der er medlemmer af træskibssammenslutningen, samt skibe der benyttes af lokale foreninger og kan godkendes af havnemyndigheden (excl. betaling for el - krav om bimåler)

 

0 kr.

Gæsteleje pr. nat fra 0 - 6,5 meter (bet. incl. elforbrug)

99 kr.

Gæsteleje pr. nat fra 6,6 - 10,0 meter (bet. incl. elforbrug)

134 kr.

Gæsteleje pr. nat fra 11 > (bet. incl. elforbrug)

164 kr.

Kun efter aftale i op til 90 dage 
Pensionistrabat: I april - maj og sept. - okt. ½ pris for hver 2 døgns henliggende 
  
Erhvervsfartøjer: 
Kun i sjældne tilfælde, f.eks i forbindelse med anlægsarbejder på fjorden og ved store vareleverancer, kan erhvervsfartøjer anløbe Frederikssund havn. 
Anløbsafgift

1.425 kr.

Havneafgift pr. overnatning

354 kr.

El-afgift - tillægges i adm.

129 kr.

Vandafgift - tillægges i adm.

129 kr.

  
Fast havneplads: 
Uden vinteroplægning eller kranfaciliteter. 
Jollepladser

3.476 kr.

Større skibe: 
0-3 meter

7.919 kr.

Over 3 meter

9.745 kr.

Vinterplads i havnen (periode 1.10 - 31.03) 
0-3 meter

4.873kr.

Over 3 meter

6.701 kr.

Derudover skal der betales for evt. el-forbrug - krav om bimåler. 
Arealpladsleje

22.646 kr.

Leje af areal til lystfiskeri

11.840 kr.

Polet til brusebad i servicebygning

12 kr.

  
Optagning og søsætning af både, der ikke har liggeplads i havnen: 
Sker efter særlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bådejer sørger selv for mobilkran. Havnefogeden kontaktes dagen før. 
Pr. opsætning/søsætning til adm.

352 kr.

  
Depositum for fast havneplads: 
Skibe 0-3 meter (bredden)

7.919 kr.

Skibe over 3 meter (bredden)

9.745 kr.

Jollepladser

3.476 kr.

Vinterbådpladser 0-3 meter (bredden)

7.919 kr.

Vinterbådspladser over 3 meter (bredden)

9.745 kr.

Gamle træskibe

729 kr.