Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sundhedsområdet takster 2020

Kørsel til dagcenter: 
Pris pr. vej til/fra dagcenter

15 kr. 

  

Omsorgstandpleje:

 

For plejehjemsbeboere, som ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandbehandlingsmuligheder 
Fast betaling pr. år.

 

kr.*

  

Specialtandpleje:

 

For psykisk og fysisk handicappede, som ikke har mulighed for at bruge de almindelige tandbehandlingsmuligheder 
Maximal egenbetaling pr. år


kr.*

*Taksterne er fastsat med udgangspunkt i lovens maximale egenbetaling, som endnu ikke er udmeldt for 2020.