Frederikssund Kommunes logo

Takster for ældreservice 2020

Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold  

Døgnophold pr. døgn

 pr. døgn

157 kr.

Dagophold pr. dag

 pr. døgn

53 kr.

   
Betaling for kost i plejeboliger:  
Betaling pr. måned *pr. måned

3.613 kr.

   
Servicepakke - beboere i plejeboliger:  
Vask og leje af linnedpr. måned

210 kr.

Rengøringsmidler og diverse husholdningsartiklerpr. måned

206 kr.

Vask af personligt tøjpr. måned274 kr.
   
Tøjvask til borgere i eget hjem:  

Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang)

pr. gang

51 kr.

Betaling for madudbringning:  

Hovedret **

pr. dag

53 kr.

Biret

pr. dag

16 kr.

   
Cafepriser:  
Hovedret til ikke visiterede borgerepr. portion

53 kr.

Biretpr. portion

16 kr.

   

* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten. 

** Som en konsekvens af finanslovsforhandlingerne for 2010, er der med virkning fra 1/7 2010 indført et prisloft på 45,- kr. pr. dag (2010 priser) for betaling af en hovedret. Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.