Frederikssund Kommunes logo

Budgetbemærkninger

Nedenstående udgør bemærkningerne til budget 2020.

De generelle bemærkninger beskriver de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget 2020.

Der er udarbejdet specielle budgetbemærkninger til den enkelte udvalgs bevillinger, indeholdende  en beskrivelse af hvad bevillinger dækker, eventuelle bevillingsmæssige bindinger, samt forudsætningerne der ligger til grund for det vedtagne budget.

Der er desuden udarbejdet bemærkninger til de samlede ANLÆGS bevillinger, på det skattefinansierede område.

samt til de finansielle poster, som omfatter tilskud, udligning, skatter, låneoptagelse m.v.