Frederikssund Kommunes logo

Budgetaftale 2020

Samtlige politiske partier i Frederikssund Byråd, indgik den 28. oktober en budgetaftale for 2020, samt overslagsårene 2021 - 2023.

Budgettet blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 5. november.

Du kan læse mere om tilblivelsen af budgettet, plangrundlag, høringsmateriale og høringssvar, afholdt borgermøde m.v