Budget 2020

Samtlige politiske partier i Frederikssund Byråd, indgik den 28. oktober en budgetaftale for 2020, samt overslagsårene 2021 - 2023.
Budgettet blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 5. november.

Du kan læse mere om selve tilblivelsen af budgettet nedenfor.

Præsentation af det vedtagne budget 2020:

Tilblivelsen af budget 2020:

Budgetforslag udsendt i høring:

Se det samlede høringsmateriale, som er udsendt i høring fra den 2. - 22. september. 

Den politiske tidsplan:

Byrådet har på møde den 27. februar godkendt de overordnede rammer, for det kommende arbejdet med budget 2020 - 2023 - herunder tidsplan for den politiske proces.

Økonomiudvalget har efterfølgende den 21. august, vedtaget en revideret tidsplan.

Behovet for en revideret tidsplan skyldes, at regeringen helt ekstraordinært har forlænget kommunernes frist for budgetvedtagelse for 2020, idet indgåelse af en økonomiaftale for 2020 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er forsinket, som følge af folketingsvalget. 

Som de vigtigste milepæle i den reviderede tidsplan, kan nævnes:

  • 2. – 22. september: Budgetforslag i høring.
  • 11. september: Borgermøde om budgettet kl. 19.00 i Dansesalen, Frederikssundhallen.
  • 25. september: Byrådet orienteres om konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne.
  • 2. oktober: Økonomiudvalget 1. behandler budgettet.
  • 9. oktober: Byrådets 1. behandling af budgettet
  • Oktober: Evt. supplerende høring, hvis der er behov.
  • 25. oktober kl. 8:00: Frist for politiske ændringsforslag
  • 30. oktober: Økonomiudvalgets 2. behandling
  • 5. november: Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af Budget 2020 – 2023.

Bilag:

Nedenstående bilag er omtalt i den vedtagne tidsplan fra februar måned, og indgår i grundlaget for det nuværende budgetforslag:

X