Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Takster for ældreservice 2018

Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold  

Døgnophold pr. døgn

 

154 kr.

Dagophold pr. dag

 

52 kr.

   
Betaling for kost i plejeboliger:  
Betaling pr. måned *pr. måned

3.613 kr.

   
Servicepakke - beboere i plejeboliger:  
Vask og leje af linnedpr. måned

200 kr.

Rengøringsmidler og diverse husholdningsartiklerpr. måned

196 kr.

   

Ydelsen "vask af personligt tøj" er i udbud, hvorfor de gældende

takster fra 1. januar 2018, først forventes at foreligge ultimo året. 

  
   
Tøjvask til borgere i eget hjem:  
Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang)pr. gang

51 kr.

   
Betaling for madudbringning:  

Hovedret **

pr. dag

52 kr.

Biret

pr. dag

15 kr.

   
Cafepriser:  
Hovedret til ikke visiterede borgerepr. portion

52 kr.

Biretpr. portion

15 kr.

   
Tøjvask til borgere i eget hjem:  
Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang)pr. gang

51 kr.

* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten.

** Som en konsekvens af finanslovsforhandlingerne for 2010, er der med virkning fra 1/7 2010 indført et prisloft på 45,- kr. pr. dag (2010 priser) for betaling af en hovedret. Beløbet reguleres dog hver den. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.