Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indkomne høringssvar:

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget den 30. august, er forslaget udsendt i høring fra den 4. - 25. september.

Efter høringsfristen udløb er der indkommet nedenstående 84 høringssvar:
(senest opdateret den 27. september kl. 15:50)

 1. Borger - Martin Kirschgässner
 2. Dansk sygeplejeråd - Mette S. Haulrich
 3. Fr.sund Tennis Fr.sund OAKS samt ORI - Lars Gylden
 4. Tandplejen - MED udvalget
 5. ORI fodbold - Lars Gylden
 6. Ældrerådet - Ole Klenke
 7. Rehabiliteringsafdelingen - MED udvalget
 8. Familieafd - administrativt team
 9. MED dagtilbud 0-6 års - Skibby området
 10. LokalMED - Dag-, ældre- og socialservice
 11. Medarbejdere socialpsykiatrien
 12. MED Campus U10
 13. MED udvalg - Slangerup skole
 14. Formand Fr.sund Erhverv m..v - Michael Thøgersen
 15. Tillidsrepræsentanter ældreområdet
 16. LokalMED - Solgården og Tolleruphøj
 17. LokalMED - Teknisk servicekorps
 18. Borger - Steen Nielsen
 19. MED udvalg - Trekløverskolen
 20. Jægerspris skole - MED og skolebestyrelse
 21. LokalMED - Job og borgercenter
 22. LokalMED - Teknisk og adm. område
 23. Kærholm, afd. Kæret og Kølholm - Skolebestyrelsen
 24. MED sund - Koordinerende lokaludvalg
 25. Ådalens skole - skolebestyrelsen
 26. Administrative medarbejdere - Omsorgscentre og døgnpleje
 27. Handicaprådet
 28. Administrative medarbejdere, Højagergaard, Lunden/Gnisten m.v.
 29. LokalMED - Døgnplejen
 30. MEDudvalg - Dagpasning Slangerup omr.
 31. LokalMED Klintegården
 32. LokalMED - Skibbyhøj
 33. Administrative medarbejdere - Børn og skole
 34. Willumsens museum
 35. Visitationen, Ældre og Socialservice
 36. Sundhedssekretariatet
 37. Ledelse Socialpsykiatrien
 38. Frederikssund lærerkreds - Regitze Flannow
 39. Klubberne - Frederikssund syd/nord
 40. Klub Højen
 41. Klub syd - Hornsherred
 42. Beboer- og pårørenderåd, Møllehaven/Kongshøj Alle
 43. HK Klubben
 44. Venslev bylaug
 45. Liberal Alliance v/ Marianne Porsborg
 46. Forældrebestyrelsen - Hornsherred Nord
 47. Børne- og ungdomsorganisationers samråd (spejderne)
 48. Voksenafdelingen og stab - ældre og Socialservice
 49. MEDudvalg - Dagtilbud Fr.sund Nord
 50. Skuldelev Bylaug
 51. Frederikssund Idrætsråd
 52. LokalMED - Træningsenheden
 53. MEDudvalg - Fjordlandsskolen
 54. MEDudvalg - Kærholm - B siden
 55. MEDudvalg - AKU center Slangerup
 56. Ældresagen
 57. Social service/handicap - Bo og klubtilbud
 58. Grundejerforeningen Linderupvej
 59. Trekløverskolen - skolebestyrelsen
 60. Fjordlandsskoen - Skolebestyrelsen
 61. Koordinerende lokaludvalg - ældre og social
 62. Deludvalg - Velfærd, arbejdsmarked og sundhed
 63. Medarbejderne - HovedMED
 64. CampusU10 - MEDudvalg og bestyrelse / Tilføjet 02.10 Bestyrelsens kommentarer til høringssvaret
 65. Medarbejdere - IKT og digitalisering
 66. Ådalens skole - MEDudvalg
 67. Tekniske servicemedarbejdere
 68. Klubberne - forældrebestyrelsen
 69. Frederikssund bibliotekerne
 70. Ådalens skole - Skolebestyrelsen
 71. Dagtilbud Fr.sund Syd - MEDudvalg
 72. Koordinerende MEDudvalg - Kultur- og fritid
 73. Strategi, service og koordination - DELudvalg
 74. Dagtilbud Jægerspris - LokalMED
 75. Folkeoplysningsudvalget
 76. Opvækst- uddannelse og kultur - DELudvalg
 77. 0-6 års området - Koordinerende MEDudvalg
 78. BUPL
 79. Willumsens museum - Bestyrelsen
 80. Frederikssund musikskole - MEDudvalget
 81. Dagtilbud Fr.sund nord - Bestyrelsen
 82. Klub Toppen - Medarbejderne
 83. HK Klubben - Skolesekretærer
 84. Faglige seniorers tværfaglige kommuneudvalg
 85. Hornsherred syd - Bestyrelsen
 86. Socialrådgivere - aktiv indsats og integration