Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høring omkring budgetforslag 2018

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget den 30. august, har budgetforslaget været udsendt i høring fra den 4. - 25. september. Ved fristens udløb var der modtaget 86 høringsvar.

Budgetforslaget

Frederikssund er en kommune i udvikling. Det afspejler sig i budgetforslaget, der nu sendes i høring, ved et relativt højt investeringsniveau. Et forhold, der betyder, at der skal skabes et overskud på driften til disse investeringer. Budgetforslaget indeholder således effektiviseringer på ca. 10 mio. kr. i 2018 svarende til knap 0,4 pct. af de samlede driftsudgifter. Effektiviseringerne vedrører primært de administrative funktioner. De store borgerrettede velfærdsområder påvirkes således kun minimalt.

Budgetforslaget forudsætter uændrede skatteprocenter i 2018, svarende til en udskrivningsprocent på 25,4 samt en grundskyldspromille på 32,5. Forslaget er desuden korrigeret på baggrund af de seneste skøn over befolkningsudviklingen i Frederikssund Kommune.     

Samlet høringsmateriale:

Borgermøde om budgetforslag 2018

Der blev den 14. september afholdt borgermøde i Frederikssund hallerne, hvor budgetforslaget blev nærmere gennemgået.