Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Budget 2018

Vedtaget budget 2018

Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Borgernes Liste og SF indgik den 4. oktober en budgetaftale for 2018-2021.
Se selve aftaleteksten for budgetaftalen for 2018.

Budgettet blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 11. oktober.

Bilag til budgetforliget, svarende til det endeligt vedtagne budget 2018:


Tidsplan for det videre budgetarbejde: 

29. oktober     Byrådet vedtager de endelige takster gældende fra 1. januar 2018
medio december     Det detaljerede budget publiceres her på hjemmesiden

Nøgletalsanalyse

Frederikssund udarbejder hvert år et nøgletalsnotat, hvor kommunen sammenlignes med andre grupper af kommuner på en lang række områder. Sammenligningerne er bl.a. med til at bestemme, hvor vægten skal lægges i forhold til  udviklings- og effektiviseringsprojekter i forbindelse med budgetarbejdet.

Arbejdet med budgetforslag 2018

Hvert års budgetlægning starter med Økonomiudvalgets godkendelse af de overordnede rammer samt tidsplan.

Budgetforslag 2018 var udsendt i høring fra den 4. til den 25. september.
Høringsmaterialet samt de 86 indkomne høringssvar kan ses her på hjemmesiden.

Der blev torsdag den 14. september afholdt et borgermøde i Frederikssund hallerne, hvor budgetforslaget blev nærmere gennemgået.

x