Frederikssund Kommunes logo

Renovationstakster for 2022

Husstande

På enhver ejendom opkræves to slags gebyrer: Den ene er for tømning af beholdere til dagrenovation. Den anden er et samlet gebyr for administration og drift af de kommunale genbrugsordninger og ordninger for farligt affald. Det er antallet af registrerede boliger på en ejendom der afgør hvor mange beholdere der minimum skal være, og hvor mange gebyrer der skal opkræves.

Alle priser er opgjort incl. moms, og betaling pr. år. Der opkræves i 2 rater.

OBS: Taksterne for de nye ordninger med flere affaldsbeholdere, der udrulles i løbet af 2022, forventes først at slå igennem i 2023, når disse er endeligt vedtaget. Derfor er nedenstående takster stadig gældende året ud.

Kildesorteret dagrenovation

Alle husstande er omfattet af ordningen for kildesorteret dagrenovation.

Standard 
tømning 
pr. 14 dag

190 liter affaldspand til restaffald 
og 110 liter til bioaffald

1.205,00 kr.

Reduceret 
tømning pr. 14 dag

140 liter affaldsspand til restaffald og 110 liter til bioaffald1.133,75 kr.

Udvidet 
tømning 
pr. 14 dag

240 liter affaldsspand til restaffald og 110 liter til bioaffald1.225,00 kr.
Sækkestativ
tømning hver uge
Enkelte ejendomme har sækkestativer, fordi der er problemer med adgangsvejen for skraldemanden. Hvis du ejer en ejendom med sækkestativ, er du velkommen til at kontakte affaldskontoret, som kan hjælpe med at finde en løsning, så du kan overgå til beholdere på hjul.2.077,50 kr.

Genbrugsordninger mm.

Du betaler et samlet gebyr for adgang til genbrugsordninger m.v. for hver bolig på ejendommen. Beløbet dækker blandt andet din adgang til genbrugspladser, storskrald, ordninger for farligt affald og glas- og papirordninger. Gebyret er obligatorisk, da ordningerne ikke kan vælges fra. Gebyret opkræves også på tomme byggegrunde.

Samlet gebyr for genbrugsordninger, i alt:1.990,00 kr.
-Genbrugspladser1.333,75 kr.
-Storskrald33,75 kr.
-Glas og papir278,75 kr.
-Øvrige ordninger og anlæg (drift af deponier)158,75 kr.
-Farligt affald108,75 kr.

-Administration af affaldsordninger og

affaldsplanlægning m.v

76,25 kr.

Læs mere om takster for husstande - ekstra sække, ændringsgebyr m.v.

Erhverv

Alle erhvervstakster opkræves inklusiv moms, men er i nedenstående opgørelse opgjort eksklusiv moms.

Tilmeldingsordning for adgang til genbrugsstationer:  
Der kan betales pr. gang man benytter genbrugspladsen, eller alternativt kan der tegnes et årsabonnement, som er gældende for hele 2019, uanset hvornår dette anskaffes. Taksterne for adgang til genbrugsstationerne er beregnet og indstillet af I/S Vestforbrænding , til Byrådets endelige godkendelse.   

Betaling pr. besøg (inkl. 0-5 kg. farligt affald pr. besøg)

1. Personbil

110,00 kr.

2. Kassebil

160,00 kr.

3. Ladvogn

190,00 kr.

4. Farligt affald (tillæg ved mere end 5. kg. pr. besøg - pris pr. 10 kg)

60,00 kr.

Læs om abonnementsordninger for virksomheder.

Anmeldelse af erhvervsaffald og flytning af jord

Opkrævningen foretages efter medgået tid, og faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Grundgebyr for anmeldelse af jordflytning:

Der opkræves en fast takst

125 kr.

Jord fra vejarealer eller områdeklassificerede arealer:

gennemsnitligt tidsforbrug 30 min.

225 kr.

Jord fra forureningskortlagte arealer, samle anmeldelser
og specielle sager:

Medgået tid - pris oplyst pr. timer

450 kr..

Ændring af anmeldelse (jordmængde/modtager) og rykker for
manglende oplysninger om anmeldelse:

Gennemsnitligt forbrug på 20 min.

150 kr.

Anvisning af erhvervsaffald:

Medgået tid - pris oplyst pr. time

450 kr.