Frederikssund Kommunes logo

Takster Frederiksborg Brand og Redning 2022

Der er med virkning fra 1. januar 2016 dannet et nyt § 60 selskab kaldet Frederiksborg brand og redning.

Det er beredskabskommissionen for det nye fælles beredskab, som fastsætter taksterne. Taksterne forventes endeligt godkendt på beredskabskommissionens december møde, hvorefter de vil blive publiceret her på hjemmesiden.

  • Gældende takster for 2022 (mangler at blive publiceret)