Frederikssund Kommunes logo

Bibliotekets takster 2019

Børn 0-18 år

 
På 1. dagen tilskrives et gebyr
10 kr.
På 10. dagen udsendes hjemkaldelse samt pålægges gebyr25 kr.
På 28. dagen udskrives 1. regning incl. gebyr for denne75 kr.
  

Voksne:

 
På 1. dagen tilskrives et gebyr20 kr.
På 10. dagen udsendes hjemkaldelse samt pålægges gebyr100 kr.
På 28. dagen udskrives 1. regning incl. gebyr for denne230 kr.

Erstatning af materialer:

 
Den pris der er betalt for materialer + 50,- kr. 
  

Depositum:

 

For udlændinge uden cpr-nummer, danske statsborgere bosat i udlandet samt lånere uden fast bopæl gælder, at der opkræves depositum i forbindelse med udlån. Når alle materialer er afleveret og eventuelt skyldige beløb er betalt, refunderer biblioteket beløbet.

250 kr.