Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Takster for ældreservice 2019

Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold  

Døgnophold pr. døgn

 pr. døgn

157 kr.

Dagophold pr. dag

 pr. døgn

53 kr.

   
Betaling for kost i plejeboliger:  
Betaling pr. måned *pr. måned

3.613 kr.

   
Servicepakke - beboere i plejeboliger:  
Vask og leje af linnedpr. måned

204 kr.

Rengøringsmidler og diverse husholdningsartiklerpr. måned

200 kr.

Vask af personligt tøjpr. gang 51 kr.

Ydelsen "vask af personligt tøj" er i udbud, hvorfor taksten vil blive ændret 

med virkning fra 1. april, hvor den nye kontrakt vil træde i kraft. 

  
   
Tøjvask til borgere i eget hjem:  

Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang)

Ydelsen er i udbud, hvorfor taksten vil blive ændret med virkning fra 1. april,

hvor den nye kontrakt vil træde i kraft.

pr. gang

51 kr.

   
Betaling for madudbringning:  

Hovedret **

pr. dag

53 kr.

Biret

pr. dag

16 kr.

   
Cafepriser:  
Hovedret til ikke visiterede borgerepr. portion

53 kr.

Biretpr. portion

16 kr.

   

* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten.

** Som en konsekvens af finanslovsforhandlingerne for 2010, er der med virkning fra 1/7 2010 indført et prisloft på 45,- kr. pr. dag (2010 priser) for betaling af en hovedret. Beløbet reguleres dog hver den. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.