Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indkomne høringssvar:

Borgmesterens budgetforslag for 2019 har været udsendt i høring fra den 3. - 16. september. (senest opdateret den 17. september kl. 17:07)

Ved høringsfristens udløb var indkommet 260 høringssvar, som er publiceret nedenfor, og dermed viderebragt til det samlede Byråd. 

 1. Frederikssund vikingeboplads - Bestyrelsen
 2. Borger - Knud Eskesen
 3. Hjerneskadeforeningen - Direktør Morten Lorenzen
 4. Borger - Martin Kirchgässner
 5. Borger - Frida Vestergaard
 6. Borger - Tina Liva Hüttel
 7. Frederikssund Børneteater - Bestyrelsen
 8. Frederikssund Teater - Bestyrelsen 
 9. Borger - Rene Christiansen
 10. Danske seniorer - Kreds Nordsjælland
 11. Beboer og pårørende - v/ Helle Andersen
 12. Frederikssund Marineforening - Formanden
 13. Koordinationsudvalget for Ældre Sagen - Bente Christensen
 14. Pedersholm foreningecenter - Brugerrådet
 15. LokalMED - Familieafdelingen
 16. Slangerup skole - Skolebestyrelsen
 17. Slangerup City og Erhvervsforening v/ Casper Larsen
 18. Borger - Susanne Neumann
 19. Frivillig - Alice Nyholm Jensen
 20. Medarbejdere - Socialpsykiatrien
 21. Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) - v/ formand Joakim Soya
 22. Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS) - v/ Alice Linning
 23. Borger - Charlotte Skovgaard
 24. Den gamle Smedje - v/ Bestyrelsen for lokalhistorisk forening
 25. Slangerup Miniby - Bestyrelsen
 26. Støttegruppen efter glad - v/ Bente Kozaczka
 27. MEDudvalg - Pedershave plejeboliger
 28. Faglige seniorer Fr.sund - Lissi Gyldendal
 29. Ansat - Line Busk Fischer
 30. Pårørende - Sanne Pedersen
 31. Kulhuse Kultur og Medborgerhus - Formand Maia Petterson
 32. Rytterskolens brugerråd - formand Henrik Duus
 33. Borger - Jacob Christiansen
 34. Grundejerforeningen Linderup - formand Jens H. Petersen
 35. Borgere - Daniel Mølgaard og Pernille Olsen
 36. MEDudvalg - Omsorgscentret Pedershave
 37. Slangerup Børnehave - Bestyrelsen
 38. Pårørende - Bent og Annelise Skov Jensen
 39. MEDudvalg - CamusU10
 40. MEDudvalg - Dagtilbud Fr.sund SYD
 41. Medarbejdere - Sundhedssekretariatet
 42. Medarbejdere - Inkontinensklinikken
 43. Koordinerende MEDudvalg - Sundhed
 44. Slangerup børnehave - Personalet
 45. Beboer - Vivi Vestermann
 46. Pårørende - Susan og Birgit Andersen
 47. Bruger og pårørende råd - Møllehaven og Kongshøj Alle
 48. Medarbejder - Områdeleder Solgården/Tolleruphøj
 49. Medarbejdere - Sundhedsplejen v/ Anja Bækkelund
 50. LokalMED - Rehabiliteringsafdelingen
 51. Bruger - Lauge
 52. Ældrerådet, beboer- og pårørenderåd
 53. Bruger - Laura Dalum Hansen
 54. Bruger - Smilla Olsen
 55. Bruger - Ellen
 56. Lokalhistorisk forening Slangerup - Bestyrelsen
 57. Bruger - Liva Pedersen
 58. Borger - Michael L. Nielsen
 59. Bruger - Rasmus
 60. Danmarks Naturfredningsforening - Formand Per Seerup
 61. Bruger - Valdemar Hauritz
 62. Borger - Jette Johansen
 63. Forældre - Børnehuset Slotsgården
 64. Døgnplejen - LokalMED
 65. AKUcenter Slangerup - MEDudvalg
 66. Børn og skoles administration - Medarbejdere 
 67. Trekløverskolen - Skolebestyrelsen
 68. Kultur- og Fritidssekretariatet - Medarbejdere 
 69. Pårørende - Birgitte Larsen
 70. Ådalens skole - MEDudvalg
 71. Skibbyhøj - LokalMED 
 72. Fr.sund Tennis og idrætsklub, OAKS og ORI fodbold
 73. Beboere - Jørgen og Kirsten Petersen
 74. Beboere - slettet efter anmodning fra afsender
 75. Beboer - Grethe Borgsmidt
 76. Dagtilbud område Slangerup - MEDudvalg
 77. Lundebjerggård - Brugerråd
 78. Sct. Georgsgårdens - Bestyrelsen
 79. Dagtilbud Slangerup - Forældrebestyrelsen
 80. FOA Fr.sund - Pædagogisk sektor v/ Annette Meller
 81. Skolelederforeningen Frederikssund
 82. BAF - Botilbud Rosenfeldt, Lunden og Gnisten
 83. Dagtilbud Skibby - MEDudvalg
 84. Dagtilbud Fr.sund - Forældrebestyrelserne
 85. Borger - Michelle S. Larsen
 86. Klintegården - MEDudvalg
 87. Ernæringsassistenter - Tolleruphøj, Østergården og Lundebjerggård
 88. Medarbejder - Lene Brohus
 89. Medarbejder -Illona Madsen  
 90. IKT og digitalisering - Medarbejderne
 91. Ydelsesteam kontanthjælp - Medarbejderne
 92. Hovedudvalget - Medarbejdersiden
 93. Danmarks lærerforening - Fr.sund lærerkreds
 94. Tandplejen - MEDudvalget
 95. Visitationen Ældre og Social Service - LokalMED
 96. Ældrerådet
 97. Dansk sygeplejeråd - Kreds næstformanden
 98. Staben i Sundhedssekretariatet
 99. Træningsenheden - LokalMED
 100. Dagplejen - Gruppekoordinatorer
 101. Tolleruphøj - Brugerrådet
 102. Borger - Astrid B. Jensen
 103. Fjorlandsskolen - MEDudvalg
 104. Klub Højen - Medarbejderne
 105. UBK - MEDudvalget
 106. Musikskolen - Bestyrelsen
 107. Socialrådgiverklubben
 108. Dagtilbud Jægerspris - LokalMED
 109. Job- og borgercenter - LokalMED
 110. Beboer - Mary K. Adamsen
 111. Borger - Ida Holgersen
 112. Frederikssund Idrætsråd
 113. Slangerup skole - MEDudvalg B-siden
 114. Trekløverskolen - MEDudvalg
 115. Nydningen - privat skov- og naturbørnehave - Bestyrelsen
 116. Borger - Line Linhard
 117. Borger - Frank Gliese
 118. Ådalens skole - Forældrerådet 2A
 119. Ungdoms- og fritidsklubber - Hornsherred SYD
 120. Borger - Kenn Andersen
 121. Strategi, Service og Koordination - DELudvalg
 122. Borger - Hanne Kristiansen
 123. Borger/forældre - Martin Dånge og Louise Andersen
 124. Voksenafd. og staben i Social service - MEDudvalg
 125. Ældre- og Social Service - Koordinerende MEDudvalg
 126. Jægerspris skole - MEDudvalg
 127. Egeparken - Beboer- og pårørenderåd
 128. Pårørende - Peter T. Christiansen
 129. Frivillig - Eva Mejnert
 130. Frederikssund bibliotekerne - LokalMED
 131. Dagtilbud område Nord - MEDudvalg
 132. Tolleruphøj - Beboere
 133. Beboer - Karlo Hass
 134. Callcenter - Medarbejderne - vedlagt BILAG
 135. FOA Frederikssund - Formand for Social- og Sundhedsektoren
 136. Livskilden - Brugerrådet
 137. Ådalens skole - Skolebestyrelsen
 138. Nytilflyttere - Maskinmesteren og Skolelærinden
 139. Borger - Dina Fagerhøj
 140. Pårørende - Tine Nielsen
 141. Kosmos - Michala Villumsen
 142. Gnisten - Brugerrepræsentantskabet
 143. Beboerforeningen Snostrup og St. Rørbæk - Bestyrelsen
 144. Dagplejen - Husråd Jægerspris distrikt
 145. Nordhøj og De 3 Ege - MEDudvalg
 146. Nordhøj - Kostfaglige medarbejdere
 147. Medarbejder - Helle Buhl
 148. Pedershave - Personalet i Hus E,
 149. Borger - Ib R. Pedersen
 150. Borger - Stina S. Larsen
 151. Frederikssund Vikingespil - Formand Camilla Dupont
 152. JF Willumsens Museum - Medarbejderne 
 153. Foreningen Norden Frederikssund - Bestyrelsen
 154. JF Willumsens Museum - Bestyrelsen
 155. Handicaprådet - Formand Tommy Fritzen
 156. Slangerup Brandmandsklub - Deltidsbrandmænd Slangerup
 157. Overlæge - Clarissa Crone
 158. Folkeoplysningsudvalget - v/ formanden
 159. Fjordlandsskolen - Bestyrelsen
 160. Borger - Carsten Cederholm
 161. Borger - Helene Garly
 162. Kost- og Ernæringsforbundet - v/ Regionsformanden
 163. Handicap- og Botilbud - LokalMED
 164. Social- og Handicapområdet - Team §85
 165. Klub Stjerneskud - Personalet
 166. Normandshusene - Beboere og personale
 167. Borger - Thomas Sørensen
 168. Slangerup Bio - v/ formand Jette Madsen
 169. Tekniske område  LokalMED og DelMED
 170. Borger - Niels Wassileffsky
 171. Pårørende - Søren Westh
 172. Beboer - Ole Kølby
 173. Pårørende Kirsten Kølby
 174. Kærholm skole - MEDudvalget
 175. Ungekollegiet Lundevej - Beboerne
 176. Ungekollegiet Lundevej - Forældre og pårørende
 177. Pårørende - Helle Clausen og Heidi Achen
 178. Tidligere ansat - Ulla Bang
 179. Klubberne - Frederikssund Nord og SYD
 180. Borgere - Gitte og Jannik Sjøgren
 181. Borger - Pia Dalegaard 1/2
 182. Borger Pia Dalegaard 2/2
 183. Bedre psykiatri fr.sund - v/ formanden
 184. Borgere - Borgmarken Slangerup
 185. Borger Anne-Sofie Thorn
 186. Borger - Tino Capion
 187. Forældrebestyrelsen - Fr.sund Nord
 188. Borger - Susanne S. Ottosen
 189. Jægerspris skole - Skolebestyrelsen
 190. Borger - Maria Camilla
 191. Beboere - Tolleruphøj
 192. Pårørende - Bente og Peter Vestermann
 193. Gardehusarforeningen Frederikssund
 194. Kulturhuset Elværket - v/ Næstformanden
 195. Bofælleskaabet Linde Alle - Pårørenderådet
 196. Børnehuset Møllevangen - Forældrebestyrelsen
 197. Borgere - Helle Dissing og Anne Hegestand
 198. Foreningen Form og Farv - v/ formanden
 199. Rosenfeldthusene og Lunden - Pårørenderåd
 200. Børnehusene Fr.sund SYD - Forældrebestyrelsen
 201. Fjorlandskolen afd. Skibby - Forældregruppen 5 kl.
 202. Privat børnepasser - Carina Petersen
 203. Borger - Jonna S. Medborg
 204. Borger - Benny Juul Neis
 205. Frederikssund musikskole - MEDudvalget
 206. Danske seniorer, brugerrådet ældre og aktivitetscentret Skibby
 207. Kultur- og Fritidsområdet - Koordinerende MEDudvalg
 208. Borgere - Kalle og Dorte Hækkerup
 209. Borger - Hanne Kyvsgaard
 210. Klub Toppen - Medarbejderne
 211. HK klubben Frederikssund
 212. Græse Gamle Skole - Brugerrådet
 213. Skibby brandmandsklub
 214. Borger - Peter Agerholm
 215. Borgere - Rasmus Nielsen og Christina Vlasman
 216. Cyklistforbundet Fr.sund - v/ Morten Ledet
 217. Kærholm - Skolebestyrelsen
 218. Daghjemmet Solgården og Tolleruphøj  - LokalMED
 219. Tolleruphøj - Personalet
 220. Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed - DELudvalget
 221. Borgere - Anna og Henrik Knudsen
 222. Borger - Tine Popp-Madsen
 223. Forældregruppen Hornsherred SYD
 224. Borger - Dorte Mortensen
 225. Omsorgscentret Solgården - Medarbejderne 
 226. Fritids- og ungdomsklubbernes bestyrelse
 227. Opvækst- Uddannelse og Kultur - DELudvalget medarbejdersiden
 228. 0-18 års området - Koordinerende MEDudvalg  medarbejdersiden
 229. FOA Frederikssund - Tillidsrepræsentanterne
 230. Frederikssund Klimaforening - v/ formanden
 231. Borger - Jørgen Christensen
 232. Borger - Knud-Erik Holmgaard
 233. Bruger - Kirstine Bidstrup
 234. Fonden for Træer og Miljø
 235. Historisk forening Jægerspris - v/ formand og arkivleder
 236. Frederikssund sejlklub og juniorsejlcenter
 237. Borger - Mette De Neergaard
 238. Borger - Sine Jess
 239. Borger - Pia Graabæk
 240. Trekløverskolen - pædagogerne
 241. Borger - Anita Jørgensen
 242. Borger - Annette M. Larsen
 243. Borger - Louise Askbo
 244. Borgere - Jeanette og Jørgen Serve
 245. Borger - Annette M. Larsen
 246. Den Plessenske Selsø fond
 247. Børnehuset Bakkegården - Forældrerådet
 248. Borger - Kamilla Skjerning
 249. Selsø Slots venner - v/ formanden
 250. Borger - Lars Graabæk
 251. Borgere - Britta Hansen og Brian Nielsen
 252. Pårørende - Lisbet Tindborg
 253. Beboere - Henning Grand og Inger Andersen
 254. Hornsherred Syd - Bestyrelsen
 255. Forældre Hornsherred Syd
 256. Gnisten - Brugerrepræsentskabet
 257. Familieafdelingen - LokalMED  medarbejdersiden
 258. Jægerspris amatørscene - v/ formanden
 259. Helles økologiske private pasningsordning 
 260. Borger - Jørgen Nielsen
 261. Klimarådet - v/ Formanden - modtaget 21/9
 262. Borger - Kristian Kofoed - modtaget 22/9
 263. BUPL Nordsjælland - modtaget 24/9