Frederikssund Kommunes logo

Tilblivelsen af budget 2019

Der blev den 1. oktober indgået en budgetaftale for 2019, mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, SF og Radikale Venstre.
Budgettet blev endeligt vedtaget af Byrådet den 10. oktober.

Nedenfor kan ses et historisk tilbageblik, omkring tilblivelsen af budget 2019.

Rammer og tidsplan for den kommende budgetlægning

Budgetlægningen for 2019 startede med, at Økonomiudvalgets har på sit møde den 21. februar 2018 vedtog en "budgetstrategi 2019-2022", indeholdende en beskrivelse af den overordnede proces - herunder handlinger, produkter og tidsfrister - i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-2022.

Høring omkring budgetforslag 2019

Borgmesterens budgetforslag var udsendt i høring fra den 3. - 16. september 2018.

Læs det samlede høringsmateriale, samt de indkomne høringssvar.

Informationsmøde om budget 2019

Den blev den 13. september afholdt informationsmøde om budgetforslaget for 2019.
Du kan HER læse en omtale af arrangementet.  

Nøgletalsanalyse:

Frederikssund udarbejder hvert år et nøgletalsnotat, hvor kommunen sammenlignes med andre grupper af kommuner på en lang række områder. Sammenligningerne er bl.a. med til at bestemme, hvor vægten skal lægges i forhold til  udviklings- og effektiviseringsprojekter i forbindelse med budgetarbejdet.