Frederikssund Kommunes logo

Budget 2019

Budgetaftale for 2019

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, SF og Radikale Venstre indgik den 1. oktober en budgetaftale for 2019, samt budgetoverslagsårene 2020-2022.

Budgettet blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 10. oktober 2018.

Præsentation af det vedtagne budget 2019:

Tilblivelsen af budget 2019:

Omtale af den politiske proces, herunder høringsmateriale, indkomne høringssvar mv.

Hvor kommer indtægterne fra:

Grafisk fremstilling, som viser hvordan kommunens indtægtsside er sammensat

Hvad bruges pengene til:

Grafisk fremstilling, som viser hvordan kommunens udgiftsside fordeler sig