Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Budget 2019

Budgetaftale for 2019

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, SF og Radikale Venstre indgik den 1. oktober en budgetaftale for 2019, samt budgetoverslagsårene 2020-2022.

Budgettet blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 10. oktober 2018.

Præsentation af det vedtagne budget 2019:

Tilblivelsen af budget 2019:

Omtale af den politiske proces, herunder høringsmateriale, indkomne høringssvar mv.

Hvor kommer indtægterne fra:

Grafisk fremstilling, som viser hvordan kommunens indtægtsside er sammensat

Hvad bruges pengene til:

Grafisk fremstilling, som viser hvordan kommunens udgiftsside fordeler sig