Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Renovationstakster for 2017

Husstande

På enhver ejendom opkræves to slags gebyrer: Den ene er for tømning af beholdere til dagrenovation. Den anden er et samlet gebyr for administration og drift af de kommunale genbrugsordninger og ordninger for farligt affald. Det er antallet af registrerede boliger på en ejendom der afgør hvor mange beholdere der minimum skal være, og hvor mange gebyrer der skal opkræves.

Alle priser er opgjort incl. moms, og betaling pr. år. Der opkræves i 2 rater.

Kildesorteret dagrenovation

Alle husstande udenfor sommerhusområderne er omfattet af ordningen for kildesorteret dagrenovation.

Standard
tømning
pr. 14 dag

190 liter affaldspand til restaffald
og 110 liter til bioaffald

1.057,50 kr.
Reduceret
tømning pr.
14 dag
140 liter affaldsspand til restaffald og 110 liter til bioaffald 973,75 kr.
Udvidet
tømning
pr. 14 dag
240 liter affaldsspand til restaffald og 110 liter til bioaffald 1.083,75 kr.
Sækkestativ
tømning hver uge
Enkelte ejendomme har stadig sækkestativer, da det i første omgang ikke har været muligt at etablere korrekt adgangsvej. Hvis du ejer en ejendom med sækkestativ, er du velkommen til at kontakte affaldskontoret, som kan være behjælpelig med at finde en løsning, så du kan overgå til spande. 2.032,50 kr.


Usorteret dagrenovation
 (sommerhusområder)

Alle husstande i sommerhusområder er omfattet ordningen for usorteret dagrenovation.

Standard 240 liter

850,06 kr.

Reduceret 190 liter

820,09 kr.

XS 140 liter

751,22 kr.

2 sækkestativer  

1.541,57 kr.

Genbrugsordninger mm.

Gebyret for genbrugsordninger mm. er udskilt i
enkeltordningerne nedenfor. Der betales for adgangen
til at benytte genbrugspladserne, samt de opstillede
beholdere til papir, glas, batterier samt storskralds-
indsamlingen.
Gebyret betales uanset man rent faktisk benytter ordningerne.

 
   
Samlet gebyr for genbrugsordninger, i alt: 1.378,75 kr.
-Genbrugspladser 943,75 kr.
-Storskrald 1,25 kr.
-Glas og papir 131,25 kr.
-Øvrige ordninger og anlæg (drift af deponier) 101,25 kr.
-Farligt affald 112,50 kr.
-Administration af affaldsordninger og affaldsplanlægning m.v 88,75 kr.

 Læs mere om takster for husstande - ekstra sække, ændringsgebyr m.v.

Erhverv

Alle erhvervstakster opkræves inklusiv moms, men er i nedenstående opgørelse opgjort eksklusiv moms.

Fælles formål administration

335,00 kr.

Adgang til genbrugspladser 

Som udgangspunkt kan der ske betaling pr. gang man benytter genbrugspladsen, eller alternativt kan der tegnes et årsabonnement, som er gældende for hele 2017, uanset hvornår dette anskaffes.

Betaling pr. besøg (inkl. 0-5 kg. farligt affald pr. besøg)

1. Personbil

100,00 kr.

2. Kassebil

150,00 kr.

3. Ladvogn

200,00 kr.

4. Farligt affald (tillæg ved mere end 5. kg. pr. besøg - pris pr. 10 kg)

40,00 kr.

Læs om abonnementsordninger for virksomheder.