Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indkomne høringssvar 

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget den 1. september, har forslaget været udsendt i høring i perioden 8. - 28. september.

Ved høringsfristen udløb var der indkommet 106 høringssvar, som kan ses herunder:

 1. ORI fodbold - tillæg til høringssvar bilag 01
 2. Borger - Anna Jørgensen
 3. Borger - Flemming Bülow
 4. Medarbejder - Birte S. Larsen
 5. Ældrerådet
 6. Medarbejdere - Naturvejledere Fasangården
 7. Medarbejdere Sundhedsplejen
 8. Medarbejdere - Sundhedsplejen (sundhedsplejerskerne)
 9. Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet, Skibby Ældre og
  aktivitetscenter
 10. Medarbejdere - afdeling dagtilbud
 11. Frederikssund bibliotekerne
 12. Lokalmed - Bo- og aktivitetstilbud
 13. Frederikssund lærerkreds v/ formand Regitze Flannow
 14. Medudvalg - Dagtilbud Fr.sund syd
 15. Borger - Kirsten Folke
 16. Hanne Kyvsgaard - bestyrelsesmedlem Selsø slot 
 17. Ældresagen Frederikssund
 18. Tillidsrepræsentanter - Ældre- og Sundhedsområdet
 19. Frederikssund Idrætsråd
 20. Medudvalg - CampusU10
 21. Tandplejens medarbejdere
 22. Personalet - Dagaktiviteten Østergården
 23. Frederikssund sejlklubber
 24. Lokalmed - Klintegården
 25. Lokalmed - Skibbyhøj
 26. Bestyrelsen - Dagtilbud Hornsherred nord 
 27. Personalet - Børnehuset Skuldshøj
 28. Kulturrådet Frederikssund
 29. Bestyrelsen - Specialbørnehaven Åkanden
 30. Frederikssund musikskole
 31. Forældrebestyrelsen - Børnehuset Møllevang
 32. Medudvalg - UBK
 33. Folkeoplysningsudvalget
 34. Selsø Slots venner
 35. Bestyrelsen Selsø slot
 36. Medudvalg Rehabiliteringsudvalget - Bilag "på højkant igen"
 37. Medudvalg - Fjordlandsskolen
 38. Medudvalg - Dagspasning Slangerup
 39. Medudvalg - Dagspasning Skibby
 40. Medarbejdere Sundhedssekretariatet
 41. Lokalmed - Daghjem Østergården
 42. Klubberne - Frederikssund Nord
 43. Klubberne - Hornsherred Nord
 44. Klubberne - Hornsherred Syd
 45. Klubberne - Frederikssund Syd
 46. Klubberne - Slangerup
 47. Lokalmed - Træningsenheden
 48. Koordinerende lokalmed - Sundhedsområdet
 49. Medudvalg - Dagpasning Frederikssund Nord
 50. Forældrebestyrelsen - Dagpasning Frederikssund Syd
 51. HK klubberne - Frederikssund
 52. Inklusionspædagogerne
 53. Medudvalg - Visitationen
 54. Koordinerende lokaludvalg - Ældre- og Sundhed
 55. Deludvalg - Velfærd, arbejdsmarked og sundhed
 56. HovedMED
 57. Bruger- og pårørenderåd - AKU center Ejegod
 58. Bruger og pårørende - Møllehaven og Kongshøj
 59. Borgere - Helle E. Petersen og Steen Thomsen
 60. Lokalmed - familieafdelingen
 61. Medudvalg B-siden - Slangerup skole
 62. Bestyrelsen - dagpasning Slangerup
 63. Skolebestyrelsen Kærholm - Afd. Kæret og Kølholm
 64. Fonden Træer og Miljø vedr. støtte til Gerlevparken
 65. Medarbejdere - Socialservice og handicap 
 66. Museumsinspektør - Museum Sønderjylland kulturhistorie Tønder og Drøhses Hus
 67. Medarbejdere - Team byggesag
 68. Handicaprådet
 69. Medudvalg B-siden - Kærholm
 70. Medarbejder - "Sprogfidusen"
 71. Johan Gaunitz  -  Bilag incl. fotos
 72. FOA - Frederikssund
 73. Lokalmed - Job- og Borgercenter
 74. Medudvalg - Trekløverskolen
 75. Lokalmed - Voksenafd. og stab i ældre- og socialservice
 76. Idrætsforeningerne - Vikingerne og team 2010
 77. Lokalmed - Døgnplejen
 78. Medarbejdere - Socialpsykiatrien
 79. Koordinerende medudvalg - Kultur- og fritid
 80. Medarbejderne - skoleafdelingen
 81. Koordinerende lokal-udvalg - 6-16 års området
 82. Koordinerende medudvalg - 0-6 års området samt klubberne
 83. Deludvalg - Opvækst- uddannelse og kultur
 84. Bestyrelsen - Dagtilbud Frederikssund Nord
 85. Medarbejdere - direktørområdet - Strategi, service og koordination
 86. Forældregruppen - Børnehuset Skuldshøj
 87. Fællesmed - AKU centret Højager og Ejegod
 88. HK klubben - sekretærer
 89. Bupl Kølholm
 90. BUPL Nordsjælland
 91. ROMU - Roskilde Museum
 92. Skolebestyrerelsen Trekløverskolen
 93. Medudvalg - Ådalens skole
 94. Bestyrelse - Dagtilbud Skibby
 95. Skolebestyrelsen - Ådalens skole
 96. Skolebestyrelse og medudvalg - Jægerspris skole
 97. Skolebestyrelsen - Slangerup skole
 98. LokalMED - Døgnplejen
 99. DAI - Dansk Arbejder Idrætsforbund
 100. Borger - Bjarke Engelbrekt Petersen
 101. Beboer- og pårørenderåd - Lunden
 102. Liberal Alliance Frederikssund  -  Bilag A1,  Bilag B
 103. Skolebestyrelsen Fjordlandsskolen  -  Bilag  A2
 104. Skibby Aktive
 105. Frederikssund Klimaforening
 106. Lokalmed - Teknisk administrative område