Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Teknik- og Miljøområdet

Teknisk Udvalg har det politiske ansvar for området, der bl.a. dækker byudviklingsprojekter, kollektiv transport, natur og miljø, kommunale bygninger, affald, energi og infrastruktur.

Fremtidige tiltag

I løbet af august 2016 begyndte byggeriet af de første boliger i Deltakvarteret i Vinge. Samtlige grunde som Frederikssund har haft til salg i efteråret 2015 og foråret 2016 er blevet solgt. I Deltakvarteret er der således solgt 23 grunde til enfamiliehuse og 50 grunde til rækkehuse. Dette vidner om en stor interesse blandt de potentielle købere, og lover godt for den videre byudvikling.

Siden efteråret 2015 har vi været i tæt dialog med potentielle investorer i forhold til Vinge Centrum. Inden udgangen af 2016 forventes det, at der dannes et privat udviklingsselskab, som skal stå for opførelsen af ca. 90.000 etagemeter – både bolig og erhverv – i Vinge Centrum samt den nye S-togsstation. Stationen skal stå færdig i 2019.

I Frederikssund har vi fokus på såkaldt space management. Altså at alle vores bygninger og arealer (såvel ejede som lejede) hele tiden anvendes så godt som muligt.

Kommunen ønsker tidssvarende anlæg med velholdte og veldisponerede m2. Arbejdet med space management skal understøtte dette samtidig med, at der reduceres i det samlede udbud af m2. Formålet er endvidere at opnå en større styring med, hvornår der købes og lejes bygninger og dermed sikre, at aktiviteter så vidt muligt bliver indplaceret i de eksisterende m2 eller samles på nye funktionelle m2.

Nøgleordene for arbejdet med space management er:

  • Vi samles på færre m2.
  • Alle m2 er fælles.
  • Vi arbejder for at øge den maksimale udnyttelse på alle tidspunkter.

 Arbejdet med space management skal naturligvis gå hånd i hånd med de politikker og mål, der er på de forskellige fagområder. Space management er således et særdeles vigtigt element i forhold til at skabe så effektive og optimale fysiske rammer for vores institutioner mv. Alt sammen med det grundlæggende formål at kunne tilbyde kommunens borgere en så god og omkostningseffektiv service som muligt.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger, som helt overordnet er opdelt i det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Skattefinansierede område:

Brugerfinansierede område:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.