Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Budgetseminar 2016

Budgetmateriale, som ligeledes er udleveret i budgetmappen:

 1. Program
 2. Tidsplan for budget 2016
 3. Opfølgning på budget 2015
  - Supplerende budgetbemærkninger
  - Politiske ændringsforslag
 4. A. Budgetoversigt 2016-2019, B. likviditetsudvikling
 5. Indtægstskøn budget 2016
 6. Beskatningsniveauer i kommunerne 2015
 7. Befolkningsprognose
 8. A. Demografireguleringer 2016-2019, B. Ressourcetildeling til skolerne
 9. A. Investeringsoversigt 2016 - 2019, B. Budgetforslag Vinge
 10. Økonomiske nøgletal 2010-2015
 11. 2. handlingskatalog * 
 12. Udvidelsesforslag - budget 2016-2019  
 13. Bilag til udvidelsesforslag (forslag 910+forslag 911)

*Bilag under pkt. 11 er kun udleveret i budgetmappen, idet der er tale om et fortroligt arbejdsdokument.

Plancher som blev gennemgået på seminaret:

A. Økonomistatus samt Fioma projekt v/ Mette Viksø-Nielsen/Morten Skovgård *
B. Vinge incl. dispositionsforslag v/ Claus S. Madsen
C. Omstilling på handicap- og psykiatriområdet v/ Helle H. Olsen/Klaus Kolberg *
D. Indkøb og konkurrenceudsættelse v/ Maria Weiglin
E. Status for integration v/ Amalie Pedersen
F. Teknologi v/ Britt Christensen/Ulla Olin
G. Kommunal medfinansiering v/ Helle Hagemann Olsen
H. Space- og facility management v/ Dorte Søndergård

*Præsentationerne A. og C. er kun udsendt pr. mail, idet de indeholder dele af fortrolige arbejdsdokumenter.