Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Budgetbemærkninger

Nedenstående udgør bemærkningerne til budget 2016.

De generelle bemærkninger beskriver de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget 2016.

Der er udarbejdet en beskrivelse af de enkelte driftsområder, indeholdende en budgetmæssig status samt fremtidige tiltag på området. Til hvert område er endvidere tilknyttet fagudvalgets specielle budgetbemærkninger, samt eventuelle vedtagne takster på området.

Der er desuden udarbejdet bemærkninger til de samlede ANLÆGS bevillinger, på det skattefinansierede område.

samt til de finansielle poster, som omfatter tilskud, udligning, skatter, låneoptagelse m.v.