Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Folkeregister, gebyrer, afgifter m.v. 2015Lokalplaner/Kommuneplaner m.v.:    
Kommuneplan og lokalplaner kan downloades gratis her på hjemmesiden    
     
Digitale kort:    
Digitale kort kan downloades gratis via linket nedenfor    
http://download.kortforsyningen.dk    
     
Ejendomsoplysninger:    
Ejendomsdatarapport kan bestilles på hjemmesiden www.boligejer.dk  

325 kr.

Genudskrivning af ejendomsdatarapport  

0 kr.

Vurderingsattest pr. stk.  

70 kr.

Ejendomsskatteattest  

70 kr.

BBR - meddelelse  

70 kr.

BBR - meddelelse ved tvangsauktion - kun mod kontrakt  

0 kr.

     
Kopiering, tegninger:    
Pris opkræves hvis der udleveres mere end 5 tegninger    
Tegninger større end A3, mindre end 60 x 84 cm.  

31 kr.

Tegninger større end 60 x 84 cm.  

61 kr.

     
Hyrevognsbevillinger:    
Der henvises til taxinævnet for region hovedstaden på hjemmesiden www.taxinaevn.dk    
     
Beboerklagenævnet:    
Sagsbehandlergebyr pr. sag  

141 kr.

     
Huslejenævnet:    
Sagsbehandlergebyr pr. sag  

141 kr.

Gebyr for forhåndsgodkendelse af husleje  

3.620 kr.

     
Folkeregister:    

Adresseoplysninger pr. stk. (ved fremmøde)
Adresseoplysninger pr. stk. (ved digital selvbetjening)

 

60 kr.
52 kr.

Bopælsattest m/ flere  

60 kr.

Sundhedskort (tidl. sygesikringskort)  

190 kr.

Ikke rettidig flytteanmeldelse  

600 kr.

Manglende anmeldelse af en opgivet flytning  

800 kr.

Angivelse af forkert oplysninger om selve flytningen  

2.000 kr.

Videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger fra CPR samt overtrædelse af Indenrigsministeriets vilkår  


800 kr.

Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger  

2.000 kr.

Dagbøder for ulovlig sommerhusbeboelse  

300 kr.

     
Dagsordener:    
Alle dagsordener og referater kan ses på www.frederikssund.dk    
     
Knallertførerbevis:    
Udstedelse af knallertførerbevis  

100 kr.

     
Legimitationskort:    
Legitimationskort til unge mellem 16 og 18 år  

150 kr.

     
Foto:    

Betaling for digitalt foto til pas, køre- eller legitimationskort

 

125 kr.

     
Vielser:    
Vielser når begge er udlændinge  

500 kr.

     

Hegnssyn:

   
Min. pris for hegnssynsforretning (prisen er fastsat i lovgivningen)  

1.750 kr.

     
Rykkergebyrer:    
Krav uden udlægsret  

100 kr.

Krav der i lovgivningen er tillagt udpantningsret  

250 kr.

     
Parkeringsafgift:    
Parkeringsafgiften fastsættes i færdselslovens 121 stk. 5.  

510 kr.

     
Rotte bekæmpelse:    
For rottebekæmpelse opkræves 0,0261 promille af ejendomsværdien