Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Budgetseminar den 26./27. juni 2014

Nedenfor fremgår det budgetmateriale, som ligeledes er udleveret i budgetmappen:

 1. Program (Opdateret program 24.06)
 2. Tidsplan for budget 2015
 3. Opfølgning på budget 2014
  a. Supplerende budgetbemærkninger
  b. Politiske ændringsforslag
 4. Resultatopgørelse 2015-2018, samt likviditetsprognose 
 5. Indtægsskøn 2015
 6. a. Vækst i grundskyld og skatteloft
  b. Beskatningsniveauer i kommunerne 2014
 7. Befolkningsprognose
 8. Demografiregulering 2015-2018
 9. Oplæg til anlægsbudget 2015-2018
  a. Notat vedrørende anlæg
  b. Bruttoanlæg - prioriteringsøvelse (excel udgave)
 10. Økonomiske nøgletal 2009-2014, juni 2014
 11. Aftale om kommunernes økonomi 2015
  a. Notat som beskriver virkningen for Frederikssund
  b. Den fulde aftaletekst
 12. Fagudvalgenes budgetforslag (findes kun i budgetmappen)
 13. a. Etablering af midlertidige pladser
  b. Nye regler om frit valg på ældreområdet
 14. Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017
 15. Projektrapport befordring - Frederikssund Kommune
 16. a. Analyse af handicap- og psykiatriområdet
  b. Omstilling af det specialiserede voksenområde til nye tider (Nyt bilag - 23.06)
 17. Kvalitetsudvikling af folkeskoleområdet (udleveret på seminaret)