Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Fritidsområdet

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Budgetmæssig status

Fritidsområdet er et område, hvor frivillig arbejdskraft spiller en væsentlig rolle. Derfor er udgiftsniveauet kun i begrænset omfang udtryk for det tilbudte serviceniveau.

Frederikssund har stort set samme udgiftsniveau som landsgennemsnittet, mens Region Hovedstaden ligger på et højere niveau.

Udgiftsniveauet i Frederikssund skal ses i lyset af, at vi har en stor frivilligindsats og til stadighed prøver at skabe så gode forhold for det frivillige arbejde som muligt.

Fremtidige tiltag

I Frederikssund er vi i fuld gang med at udarbejde en ny fritidspolitik, der skal afspejle borgernes værdier og indfri forventningerne til et godt og aktivt fritidsliv i kommunen.

Udviklingen af fritidspolitikken blev kickstartet med fem dialogaftener, der var åbne dialogmøder med borgere, foreninger, ansatte, politikere mv. Hver dialogaften tog udgangspunkt i en livsfase, og formålet var at få ny viden og indsigt i kultur-, idræts- og fritidslivet set fra brugerne, borgerne og andre aktørers side. Sideløbende hermed blev der afholdt møder med relevante interesseorganisationer med henblik på at få input til den overordnede vision og den konkrete udformning af politikken. Resultaterne fra dialogaftenerne og møderne med interesseorganisationerne uddybes og analysers pt. En færdig fritidspolitik forventes at foreligge inden udgangen af 2014.

I foråret 2015 gennemføres Aprilfestivalen – Teater for små og store (tidligere Børnefestivalen) i Frederikssund. Det er 45. gang, at festivalen gennemføres – og det er første gang siden 1985, at en nordsjællandsk kommune er vært. I løbet af festivalen vil der blive opført teaterforestillinger på alle skoler og daginstitutioner. Derudover vil der være eftermiddagsforestillinger fordelt over hele kommunen. Afslutningsvis samles alt i Frederikssund by, hvor der forventes besøg af mere end 20.000 teaterinteresserede gæster. Alle teaterforestillinger vil være gratis.

Festivalen giver bl.a. Frederikssund mulighed for at præsentere sig som en god vært og en levende by.

Af andre planlagte initiativer på fritidsområdet kan nævnes, at der i løbet af efteråret forventes indført et bookingsystem, som vil gøre det lettere for foreninger at booke sig ind i lokaler, haller mv. I løbet af efteråret indføres ligeledes digital adgang til Frederikssund Svømmehal, hvilket er en imødekommelse af et stort ønske blandt brugerne.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.