Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Anlægsprogram

I budgettet for 2015 har vi vedtaget et anlægsprogram, der sætter retningen for investeringerne i de fysiske rammer og infrastrukturen i Frederikssund for de kommende år. Planlægningshorisonten er altid mindst 4 år frem. Budgettet for 2015 indeholder således et anlægsprogram, der rækker til 2018.

Investeringerne skal være med til at udvikle Frederikssund og skabe attraktive muligheder for lokalisering og bosætning for virksomheder og borgere.

Udviklingen af den nye by, Vinge, er helt central i denne sammenhæng. Hele projektet tager fart i de kommende år med særlig fokus på udviklingen af Vinge centrum, hvor vi i samarbejde med et udviklingsselskab skal etablere nye veje, grønne områder, S-togstation og boliger. Budgettet for 2015-2018 indeholder således kommunale anlægsinvesteringer i Vinge for godt 150 mio. kr. og indtægter fra salg af grunde og byggerettigheder for 242 mio. kr.


Du kan her se en YouTube præsentation af planerne for VINGE.

Samlet set indeholder anlægsprogrammet for 2015-2018 anlægsudgifter for knapt 500 mio. kr. Det store anlægsprogram modsvares af tilsvarende betydelige indtægter i budgettet. Samlet er der indarbejdet indtægter for knapt 300 mio. kr. i budgettet for perioden 2015-2018, heraf ca. 200 mio. kr. i 2015 fra salg af grunde til udviklingsselskabet for Vinge.

Byggeriet omkring samlingen af Ådalens skole i moderne skolefaciliteter er en væsentlig post på anlægsbudgettet for 2015. Byggeriet er påbegyndt i 2014 med renovering af de eksisterende bygninger og nybyggeri af idrætshal og skolebygninger. Den nye skole skal rumme mere end 1.000 elever fra starten af skoleåret 2015/16. Samlet ventes der anvendt 108 mio. kr. på byggeriet, der er en fortsættelse af indsatsen for at modernisere skolerne i Frederikssund.

Antallet af ældre i kommunen er stigende og giver et øget behov for plejeboliger i de kommende år. Som et svar på denne udfordring, er kommunen i gang med et projekt omkring opførelsen af 36 nye plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter, der forventes klar til ibrugtagning i 2016.

På idrætsområdet er der gennemført investeringer for mere end 40 mio. kr. i de seneste år til forbedring af idrætsfaciliteterne i kommunen. Bl.a. har afsættelsen af et fast årligt anlægsbudget til idrætsfacilitetspuljen været en mulighed for at forbedre rammerne for idrætsforeninger i kommunen på baggrund af deres konkrete ansøgninger. Tiltagene fortsætter med videreførelse af puljen og afsættelse af særskilte budgetter på idrætsområdet bl.a. til ny kunstgræsbane ved ORI i 2015.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.