Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Budget 2015

Et flertal i Frederikssund Byråd vedtog den 8. oktober budget 2015.

Detaljeret budget 2015

Nedenfor vises obligatoriske og relevante oversigter, som belyser det vedtagne budget.

Aftale om budget 2015 - 2018

Det vedtagne budget tager udgangspunkt i en budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti samt Borgernes Liste, som blev indgået den 26. september 2014.

Aftalen fastholdt de initiativer, som indgik i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover var der enighed om ved budgettets 2. behandling den 8. oktober at godkende en række ændringer i forhold til høringsoplægget.

Høringsperiode og afgivelse af høringssvar:

Budgetforslag 2015 var udsendt i høring fra den 8. september til den 24. september 2014 kl. 12:00

Ved høringsperioden afslutning var der indkommet følgende høringssvar - indkomne høringssvar.

Informationsmøde den 16. september

Der blev den 16. september afholdt et informationsmøde, hvor budgetforslaget blev gennemgået.