Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sundhedsområdet takster 2014

Transport i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven:

 

Pris pr. vej til/fra træning

 50 kr.

   
Kørsel til dagcenter:  
Pris pr. vej til/fra dagcenter

 15 kr.

 

 

Omsorgstandpleje:

 

For plejehjemsbeboere, som ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandbehandlingsmuligheder
Fast betaling pr. år.

 

475 kr.*

 

 

Specialtandpleje:

 

For psykisk og fysisk handicappede, som ikke har mulighed for at bruge de almindelige tandbehandlingsmuligheder
Maximal egenbetaling pr. år


1.775 kr.*


 

*Taksterne er lovbestemte.