Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Daginstitutionstakster m.v. 2014

 

Dagtilbud:

 

Kr. pr. måned

 Dagpleje fuldtid

 2.533 kr.

 Integreret institution

 

     0-2 årige

 3.028 kr.

     3-6 årige

1.770 kr.

 Børnehave

 1.770 kr.

   

 SFO:

 

 Heldagsplads *

  1.508 kr.

 Eftermiddagsplads *

1.157 kr.

 Mini SFO

1.770 kr.

   

 Klub:

 
 Klub *

 254 kr.

 SFO 2 *

454 kr.

 Miniklub

1.269 kr.

   

 Ungdomsklub:

 
 Eftermiddagsklub

  gratis

* SFO og klub taksterne er ændret fra 1. august 2014

De økonomiske forudsætninger for SFO- og klubområdet er ændret i forbindelse med folkeskolereformen, som trådte i kraft for skoleåret 2014/15.

I henhold til dagtilbudsloven skal forældrenes egenbetaling løbende justeres henover året, når de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ændres. Med en længere skoledag sænkes klub-åbningstiden med 6 timer pr. skoleuge, hvorfor forældrebetalingstaksterne til klubområdet er nedsat pr. 1. august 2014.

I forbindelse med Byrådets behandling af økonomikonsekvenserne af folkeskolereformen på mødet den 30. oktober 2013 blev det besluttet, at SFO taksten sættes ned forholdsmæssigt svarende til udgiftsreduktionen ved den reducerede åbningstid.