Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høringssvar til budget 2014

Budgetforslaget 2014 - 2017 har været udsendt i høring i perioden fra den 9. - 25. september kl. 12.00. 

Det samlede høringsmateriale kan ses her:

Ved høringsfristens udløb var der modtaget i alt 82 høringssvar, som kan ses nedenfor.

Indkomne høringsvar: (seneste opdatering 27/9 kl. 10:00)

 1. Træningsenheden, dagaktivitet, rehabiliteringsafdelingen og forebyggende konsulenter - Lokalt MED udvalg
 2. Marbæk Juniorsejlcenter, Frederikssund Sejlklub og Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
  Bilag 01 - Fotomontage omkring det eksisterende juniorsejlcenter
  Bilag 02 - Uddrag fra det sidste nummer af Frederikssund Sejlklubs medlemsblad FD-Nyt
 3. Dagaktiviteten, træningsenheden, forebyggende konsulenter og rehabiliteringsafd. - MED udvalget
 4. Landsbyordningen Ferslev skole/Pilehuset - Bestyrelsen
 5. Ældrerådet
 6. Øparkens børnehave - Personalet
 7. Dagplejen - Lokalt MED udvalg
 8. FOA Frederikssund - pædagogisk sektor
 9. Dagplejen - Pædagoggruppen
 10. Tolleruphøj/Haven - Personalet
 11. Dag- og Døgnafdelingen - Koordinerende MED udvalg
 12. Kulturhuset Elværket - bestyrelsen
 13. Dagpasning Slangerup området - bestyrelsen
 14. Græse Bakkebyskolen - MED udvalget
 15. Dagpasning Frederikssund SYD - MED udvalget
 16. AKU center Højagergaard - MED udvalget
 17. Frivillige Nordhøj
 18. Brydeklubben Viking Frederikssund
 19. Folkeoplysningsudvalget
 20. Handicaprådet
 21. Landsbyordningen Ferslev skole/Pilehuset - MED udvalget
 22. Roskilde Museum
 23. Kulturrådet i Frederikssund
 24. Børnehuset Vandkunsten - pædagogisk leder og medarbejdere
 25. 0-6 års området - områdetillidsrepræsentanter
 26. Borger - Käte Christensen
 27. Dagpasning Hornsherred SYD - Medudvalget
 28. Frederikssund klubberne - Ledelsen
 29. Frederikssund klubberne - Bestyrelsen
 30. Frederikssund klubberne - Medudvalget
 31. Jægerspris Skole - Medudvalget og bestyrelsen
 32. Dagpasning Frederikssund SYD - Forældrebestyrelsen
 33. Dagpasning Hornsherred NORD - Bestyrelsen
 34. Borgernes liste
 35. Fonden for træer og miljø
  Bilag 01 - Årsskrift 2012
  Bilag 02 - Folder Gerlev parkens venner
 36. Kingoskolen - Medudvalget
 37. Kingoskolen - Bestyrelsen
 38. Dagplejepædagogerne
 39. Marienlystskolen - Medudvalget
 40. Skibet og Støttecentret Under Elmen - medarbejderne
 41. Dagpasning Slangerup området - Medudvalget
 42. Frederikssund Idrætsråd
 43. Dagpasning Frederikssund CENTRUM - Medudvalget
 44. Ådalens skole - Medudvalg og bestyrelse
 45. De 3 Ege - Personalet afd. C
 46. Skuldelev skole - Medudvalg og bestyrelse
 47. Opvækst, uddannelse og kultur - Deludvalget
 48. Tillidsrepræsentanterne SOSU personalet
 49. Frederikssund bibliotekerne
 50. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen - lokaludvalget
 51. Skolen ved Kæret - Skolebestyrelsen
 52. Gyldenstenskolen - Medudvalg og skolebestyrelse
 53. Omsorgscentret Nordhøj - Tillidsrepræsentanterne
 54. Omsorgscentret Nordhøj - Kostfaglige personale
 55. Dagplejen - Forældrebestyrelsen
 56. Frederikssund Lystbådehavn
 57. Dagpasning Hornsherred SYD - Bestyrelsen
 58. 0 - 6 års området -Koordinerende lokaludvalg
 59. Frederikssund ungdomsskole - Bestyrelsen
 60. Velfærd, Sundhed og Arbejdsmarked - Deludvalget
 61. Sundhedsafdelingen og den tværfaglige stab i Ældre og Sundhed 
 62. Lindegårdsskolen - Skolebestyrelsen
 63. BUPL
 64. Dagpasning Frederikssund CENTRUM - Bestyrelsen
 65. Marbækskolen - Bestyrelsen
 66. Ungdomsskolen - Medudvalget
 67. Dagpasning Hornsherred NORD - bestyrelsen 
 68. Kultur- og Idrætsområdet - Koordinerende medudvalg
 69. Solbakkeskolen - Medudvalg og bestyrelse
 70. Skibbyssen SFO - Personalet
 71. Marbækskolen - Bestyrelsen
 72. Skuldelev skole - Bestyrelsen