Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Folkeregister, gebyrer, afgifter m.v. 2013Lokalplaner/Kommuneplaner m.v.:    
Kommuneplan  

gratis 

Lokalplaner   

gratis 

 (Kan downloades gratis her på hjemmesiden)    
     
Ejendomsoplysninger:    
Ejendomsoplysningsskema  

  400 kr.

Genudskrivning af ejendomsoplysningsskema   

  0 kr.

Vurderingsattest pr. stk.  

70 kr.

Ejendomsskatteattest  

70 kr.

BBR - meddelelse  

70 kr.

BBR - meddelelse ved tvangsauktion - kun mod kontrakt  

  0 kr.

   
Kopiering, tegninger:    
Pris opkræves hvis der udleveres mere end 5 tegninger    
Tegninger større end A3, mindre end 60 x 84 cm.  

30 kr.

Tegninger større end 60 x 84 cm.  

60 kr.

     
 Kort:    
 Digitalt teknisk grundkort    
     -Byområde  pr. ha

 0 kr.

     -Landområde  pr. ha.

 0 kr.

    -Mindste salgspris uden leveringsoplysninger  pr. ha 

 0 kr.

     
 Leveringsomkostninger:    
Afregnes after medgået tid, og evt. afholdste udlæg, dog min. 1 time pr. sag. Flere oplysninger om kort og levering kan rekvireres hos GIS gruppen.

 

pr. sag 

 

425 kr.

     
Papir print eller plot på analog form,eller PDF format:     
     - A4 Format - 1 eksemplar gratis - derefter  pr. stk.

 90 kr.

     -A3 Format - 1 eksemplar gratis - derefter     pr. stk.

 90 kr.

     -A2 Format  pr. stk.

 220 kr.

     -A1 Format  pr. stk.

 250 kr.

     -A0 Format  pr. stk.

 285 kr.

 Alle priser er angivet excl. moms    
     
Hyrevognsbevillinger:    
Der henvises til taxinævnet for region hovedstaden på hjemmesiden www.taxinaevn.dk  

 

     
Beboerklagenævnet:    
Sagsbehandlergebyr pr. sag  

139 kr. 

Administrationshonorar   

3.187,5 kr.

     
Huslejenævnet:     
Sagsbehandlergebyr pr. sag  

139 kr. 

     
Gågaden m.v.     

Renholdelse af gågaden pr. lb.m. excl. moms

 

128,71 kr.

     

Leje af udstillingsareal mellemzone/facade  kr. pr. m 2   excl. moms 

 

310 kr.

Opstilling af A-skilte på gadeareal der ikke er lejet - pr. stk. excl. moms 

 

1.148 kr.

Leje af udeserveringsareal fra 1. maj til 30. september pr. m2/måned excl. moms   


173 kr.

Stadeplads 2,5 x 5 meter (en parkeringsplads) kr. pr. gang  

50 kr.

Stadeplads 2,5 x 5 meter (en parkeringsplads) kr. pr. kvartal  

 550 kr.

     
Folkeregister:    
Adresseoplysninger pr. stk.  

52 kr.

Bopælsattest m/ flere  

52 kr.

Ikke rettidig flytteanmeldelse  

  600 kr.

Manglende anmeldelse af en opgivet flytning  

800 kr.

Angivelse af forkert oplysninger om selve flytningen   

2.000 kr.

Videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger fra CPR samt overtrædelse af  Indenrigsministeriets vilkår  


800 kr.

Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger  

 2.000 kr.

Sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis)    

180 kr. 

Dagbøder for ulovlig sommerhusbeboelse  

300 kr.

     
Dagsordener:    
Alle dagsordener og referater kan ses på www.Frederikssund.dk    
     
 Knallertførerbevis:    
Udstedelse af knallertførerbevis  

100 kr.

     
Legitmationskort:    
Legimitationskort til unge mellem 16 og 18 år  

150 kr.

     
 Foto:    

 Betaling for digitalt foto til pas, køre- eller legitimationskort

 

 145 kr.

     
Vielser:    
Vielser når begge er udlændinge  

500 kr.

     

 Hegnssyn:

   
 Min. pris for hegnssynsforretning (prisen er fastsat i lovgivningen)  

1.125 kr. 

     
 Rykkergebyrer:    
 Krav uden udlægsret  

 100 kr.

 Krav der i lovgivningen er tillagt udpantningsret  

 250 kr.

     
 Parkeringsafgift:    
 Parkeringsafgifttaksten fastsættes i færdselslovens 121 stk. 5.  

510 kr. 

     
 Rotte bekæmpelse:    
 For rottebekæmpelse opkræves 0,02071 promille af ejendomsværdien