Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høringssvar til budget 2013

Økonomiudvalget har den 6. september 2012 oversendt budgetforslag for 2013-2016 til byrådets 1. behandling. Samtidig er budgetforslaget sendt til høring i MED-systemet, bestyrelser og råd m.v.

Byrådet har efterfølgende behandlet budgetforslaget den 12. september, og oversendt dette til 2. behandling.

Fristen for afgivelse af høringssvar udløb tirsdag den 25. september 2012 kl. 12.00.

Budget- og Analyse har løbende publiceret de indkomne høringssvar her på siden, i takt med at de er modtaget:

Indkomne høringsvar: (seneste opdatering 26/9 13:00)

01. Ældrerådet 
02. Borger Erik Nielsen
03. Dagplejens forældrebestyrelse
04. Tværfaglig stab og Sundhed
05. LokalMED - Borgerservice
06. Borger - Mads Bondo Dydensborg  BILAG: De digitale medier og bibliotekerne
07. MED-udvalg - Dagplejen
08. MED-udvalg - Falkenborgskolen
09. Lokalt MED-udvalg - Social service
10. MED-udvalg - Landsbyordningen (Ferslev Skole/Pilehuset)
11. Skolebestyrelsen - Landsbyordningen (Ferslev Skole/Pilehuset)
12. MED-udvalg - Marienlystskolen
13. Danmarks lærerforening kreds 37
14. Kulturhuset Elværkets bestyrelse
15. SIK - Slangerup idræts- og Kulturhus
16. Lindegårdsskolens bestyrelse  
17. Deludvalg - Strategi, service og koordination
18. MED udvalget - Lunden og Gnisten
19. Lokalt MED-udvalg - Dagaktivitet, Forebyggende sygepleje, Rehabiliteringsafd. samt Træningsenheden.
20. Lokalt MED-udvalg - Hjemmepleje og hjemmesygepleje 
21. MED udvalget - klubberne
22. Personalet daginstitutionen Højvang
23. MED udvalget - Byvangskolen
24 Skolebestyrelsen - Marbækskolen
25. Frederikssund Landsbyråd
26. Folkeoplysningsudvalget
27. Skolebestyrelsen - Marienlystskolen
28. Borgere - Fam. Jensen og Holgersen
29. Fonden for træer og miljø
30. Koordinerende MED udvalg - Dag og døgn
31. Støttepædagogkorpset
32. Daginstitutionsområdet - Forældrebestyrelsen Frederikssund NORD
33. Daginstitutionsområdet - Forældrebestyrelsen Frederikssund CENTRUM
34. Husrådet Skuldshøj børnehave og Vuggestue
35. Daginstitutionsområdet - Forældrebestyrelsen Hornsherred SYD
36. Bestyrelsen for Frederikssund klubberne
37. Daginstitutionsområdet - MED udvalget Frederikssund CENTRUM
38. Daginstitutionsområdet - Forældrebestyrelsen Hornsherred NORD
39. Frederikssund idrætsråd
40. MED udvalget og skolebestyrelsen - Skuldelev skole  BILAG: Pædagogisk opdatering af udearealer
41. Daginstitutionsområdet - Forældrebestyrelsen Slangerup
42. Daginstitutionsområdet - Lokal MED Hornsherred NORD
43. Lokal MED plejeboligerne
44. Dagplejepædagogerne
45. Skolebestyrelsen - Byvangskolen
46. ORI fodbold
47. Kulturrådet i Frederikssund
48. MED udvalget PPR
49. MED udvalget - AKU centret Højagergaard
50. Skolebestyrelsen - Jægerspris skole
51. Daginstitutionsområdet - Forældrebestyrelsen Frederikssund SYD
52. MED udvalget - Ådalens skole
53. Sundhedsplejen
54. MED udvalget - Rosenfeldthusene
55. Koordinerende MED udvalg - Kultur- fritids- og idrætsområdet
56. Lokal MED - Frederikssund bibliotekerne
57. Daginstitutionsområdet - MED udvalget Hornsherred SYD
58. MED udvalget - Marbækskolen
59. Daginstitutionsområdet - MED udvalget Frederikssund SYD
60. Daginstitutionsområdet - MED udvalget Slangerup
61. Tillidsrepræsentanter BUPL - 0-6 års området
62. Koordinerende lokaludvalg - 0-6 års området
63. HovedMED - medarbejdersiden
64. MED udvalg og skolebestyrelsen - Græse Bakkebyskolen
65. Deludvalget - Opvækst- uddannelse og kultur
66. Personalegruppen ØST 2 - Dag og døgn
67. Daginstitutionsområdet - Lokal MED udvalg - Frederikssund NORD
68. Skolebestyrelsen - Kingoskolen
69. Skolebestyrelsen - Ådalens skole
70. MED udvalget - Falkenborgskolen