Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Detaljeret budget 2012

Du har her mulighed for at se nogle mere detaljerede budgetal fra det vedtagne budget 2012.

Materialet er udtrukket med en rapport pr. politisk fagudvalg. Hver rapport er er inddelt i et antal politikområder eksempelvis Skole- og klubområdet, dagtilbud m.v.. Det enkelte politikområde er endvidere underopdelt på serviceudgifter og overførselsudgifter, svarende til det gældende bevillingsniveau.

Af hensyn til overholdelse af den udmeldte servicevækstramme, i den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, er det selvsagt kun serviceudgifterne, som kommunerne bliver målt på.  

Detaljeringen i rapporterne svarer til "stedniveau", hvilket betyder at der eksempelvis er oplyst et samlet budgettal pr. skole eller daginstitution. 

Samtlige beløb er i hele 1.000 kr.

 Skattefinansieret DRIFT

Brugerfinansieret DRIFT  

Finansielle konti  - Skatter, tilskud og udligning, lån m.v.