Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Budgetbemærkninger 2012

Nedenstående udgør bemærkningerne til budget 2012.

De generelle bemærkninger beskriver de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget 2012.

Til samtlige DRIFTS bevillinger er der udarbejdet en række specielle bemærkninger, som beskriver forudsætningerne som ligger bag de enkelte budgetposter. De specielle budgetbemærkninger er opdelt pr. politisk fagudvalg:

Der er desuden udarbejdet bemærkninger til de samlede ANLÆGS bevillinger, på det skattefinansierede område.