Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Renovationstakster for 2011

Husstande:

En ejendom / husstand opkræves gebyr for dagrenovation, genbrugsordning og farligt affald. Gebyrerne opkræves sammen med øvrige forbrugsafgifter.

Alle priser er opgjort incl. moms, og betaling pr. år.

Kildesorteret dagrenovation:

Alle husstande udenfor sommerhusområderne er omfattet af ordningen for kildesorteret dagrenovation.

Standard - tømning pr. 14 dg. 190 liter affaldspand til restaffald og 110 liter til bioaffald

1.133,75 kr.

Reduceret - tømning pr. 14 dg. 140 liter affaldsspand til restaffald og 110 liter til bioaffald

1.078,75 kr.

Udvidet - Tømning pr. 14 dg. 240 liter affaldsspand til restaffald og 110 liter til bioaffald

1.177,50 kr.

Sækkestativ - tømning hver uge Enkelte ejendomme har stadig sækkestativer, da det i første omgang ikke har været muligt at etablere korrekt adgangsvej. Hvis du ejer en ejendom med sækkestativ, er du velkommen til at kontakte affaldskontoret, som kan være behjælpelig med at finde en løsning, så du kan overgå til spande.

2.276,25 kr.Usorteret dagrenovation: (sommerhusområder)

Alle husstande i sommerhusområder er omfattet ordningen for usorteret dagrenovation.

Standard 240 liter

653,75 kr.

Reduceret 190 liter

590,00 kr.

XS 140 liter

516,25 kr.

2 sækkestativer

1.312,50 kr.Ændringsgebyr:

Ændring af dagrenovationstilmeldingen udløser et ændringsgebyr. Ønsker man ekstra spande til dagrenovation opkræves det herudover

506,25kr.Genbrugsordning:

Gebyret for genbrugsordninger er fra 2011 udskilt i enkeltordningerne nedenfor. Der betales for adgangen til at benytte genbrugspladserne, samt de opstillede beholdere til papir, glas, batterier samt storskraldsindsamlingen. Gebyret betales uanset man rent faktisk benytter ordningerne.

-Genbrugspladser

1.036,25 kr.
-Storskrald

51,25 kr.

-Glas og papir

116,25 kr.

-Øvrige ordninger og anlæg (drift af deponier)

27,50 kr.

-Bærbare batterier (udlæg)

6,25 kr.Farligt affald:

Gebyret for farligt affald betales for adgangen til at aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Gebyret betales uanset om man rent faktisk benytter ordningen.

108,75 kr.

Administration:

Fra 2011 skal udgiften til administration af affaldsordninger fremgå særskilt

198,75 kr.

Erhverv:

Fra 2011 opkræves gebyrer vedr. genbrugspladser, farligt affald og øvrige ordninger samt administration pr. produktionsenhed registreret i CVR registret.

Genbrugspladser:


Øvrige virksomheder

716,00 kr.

Håndværks- og anlægs- virksomheder 0-1 ansat

5.729,00 kr.

Håndværks- og anlægs- virksomheder 2-10 ansatte

8.594,00 kr.

Håndværks- og anlægs- virksomheder over 10 ansatte

11.459,00 kr.

Farligt affald:

Adgang til levering på genbrugspladserne. Særlige ordninger for erhverv.

231,25 kr.

Øvrige ordninger og anlæg:

Drift af deponier

31,25 kr.

Administration:

Fra 2011 skal udgiften til administration af affaldsordningerne fremgå særskilt

391,25 kr.