Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Byggesagsgebyrer 2011

For tilladelse eller godkendelse til byggearbejder skal der betales et gebyr. Gebyrer udregnes pr. m2 eller som et fast beløb.

Arealet udregnes i overensstemmelse med byggelovgivningens beregningsregler. Ved ombygninger udregnes arealerne på baggrund af de rum eller bygningsdele, som efter forvaltningens skøn direkte eller indirekte berøres af ombygningsarbejdet.

Gebyrkategori / byggeaktivitet

 

enhed

 

Gældende 2011 takster

Gebyrkategori 1:
Simple konstruktioner:
Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger m.v. - uanset størrelse
Integrerede udhuse og carporte: se kategori 2.

 

pr. m2

 

35 kr.

Mindstegebyr

 

1.500 kr.


Gebyrkategori 2:
Enfamiliehuse:
Enfamiliehuse, dobbelt- og rækkehuse, kæde- og gruppehuse med lodret lejlighedsskel - herunder integrerede udhuse og carporte.

 


pr. m2

 


45 kr.

Sommerhuse og campinghytter

pr. m2

40 kr.

Mindstegebyr

 

1.500 kr.


Gebyrkategori 3:
Industri og lager samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:
Bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 2. og 5.

 

 

 

 

Industri- og lagerbygninger i 1 etage

pr. m2

 28 kr.

Avls- og driftsbygninger i 1 etage op til 500 m2

pr. m2

 28 kr.

Avls- og driftsbygninger yderligere areal over 500 m2

pr. m2

10 kr.

Mindstegebyr

 

1.500 kr.


Gebyrkategori 4:
Andre faste konstruktioner m.v.
Eksempler - Antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder, befæstede arealer.

 


 

pr. sag 

 


 

 1.500 kr.

Tekniske installationer i bygninger

pr. sag

1.500 kr.

Nedrivning af bygninger

pr. sag

1.500 kr.

Dispensation der ikke samtidig kræver tilladelse eller anmeldelse

pr. sag

1.500 kr.

 Mobilmaster

pr. sag

7.500 kr.


Gebyrkategori 5:
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:
(alle bestemmelser i bygningsreglementet)
Boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, erhvervsbyggeri, halbyggeri ved erhverv og landbrug samt offentlige bygnnger op til 5.000 m2

 

 


pr. m2

 

 


40 kr.

 Yderligere areal over 5.000 m2

pr. m2

 30 kr.

 Mindre ombygninger i bolig- og erhvervsenheder på højst 150 m2  

 1.500 kr.

 Ombygninger i erhvervs- landbrugs- og boligenheder - det reelt ombyggede areal  

 28 kr.

 For det delvist ombyggede areal eller areal med anvendelsesændring op til 500 m2.  

 18 kr.

Yderligere areal over 500 m2  

 8 kr.

Mindstegebyr

 

1.500 kr.