Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Forord til budget 2011

Kære Frederikssund-borger

Samtlige partier i Frederikssund Byråd har onsdag den 13. oktober indgået aftale om budgettet for 2011. Med henblik på at opnå balance i den samlede kommunale økonomi er der reduktioner i størrelsesordenen 60 mio. kr. i 2011 voksende til 90 mio. kr. i 2012, svarende til en reduktion af de kommunale budgetter med 4,5 %. Samtidig fastholdes skatterne uændret i forhold til niveauet i 2010.

En sådan tilpasning af de kommunale budgetter kan ikke ske uden, at det også kan mærkes i den service, der ydes borgerne. Byrådet har dog tilstræbt at fokusere på de kommunale kerneydelser og blandt andet iværksat en række initiativer som på lidt længere sigt giver mere kvalitet til en billigere pris.

Frederikssund Kommune har som mange andre kommuner de seneste år oplevet et stort økonomisk pres. Frederikssund Kommune har haft flere udgifter end indtægter, og derfor er reduktioner nødvendige. Samtidig har såvel Kommunens indtægter som udgifter været under et stort pres som følge af den økonomiske afmatning i samfundet og de stigende udgifter på det specialiserede børne- og unge område.

Kommunerne har indgået en aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2011. Aftalen stiller som krav, at de kommunale udgifter ikke må stige, hvorfor det har været nødvendigt for Byrådet i forbindelse med budgetarbejdet for 2011 at prioritere skarpt mellem kommunens serviceydelser og omfordele pengene.

På trods af de snævre økonomiske rammer fortsætter udviklingen af Frederikssund Kommune med afklaring af idegrundlag og vision samt etablering af Udviklingsselskab for Ny By. Et andet initiativ er den fortsatte udvikling af folkeskoleområdet, hvor Byrådet har indledt en drøftelse og er i den forbindelse enige om, at der skal igangsættes en stribe udviklingsprojekter på området.

Med venlig hilsen

Ole Find Jensen
Borgmester