Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Aftale om budget 2011

Samtlige partier i Frederikssund byråd, har onsdag den 6. oktober indgået en aftale om budgettet for 2011samt overslagsårene 2012 - 2014.

I forhold til budgetforslaget som har været udsendt til høring, indebærer aftalen bla. følgende ændringer:

  • Budgetforslagets besparelse vedrørende minimumstimetal fjernes
  • Justering af ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet fjernes
  • En udviklingspulje på 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte udvikling af skoleområdet
  • Besparelse for så vidt angår strukturarbejde med henblik på sammenlægning af institutioner på dagtilbudsområdet er indarbejdet
  • I fortsættelse af ændringerne for de psykiatriske væresteder åbnes for en 2 årig periode lokale samlingssteder i Skibby og Slangerup i kommunale bygninger
  • Der er ønske om at fastholde og udvikle Lundebjerggård som samlingssted for ældre med mangfoldige aktiviteter og med Cafeen som naturligt omdrejningspunkt.

Den samlede aftale, indeholdende en række supplerende budgetbemærkninger, kan ses HER