Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Folkeregister, gebyrer, afgifter m.v. 2010Lokalplaner/Kommuneplaner m.v.:    
Kommuneplan  

gratis 

Lokalplaner   

gratis 

     
Ejendomsoplysninger:    
Ejendomsoplysningsskema  

  400 kr.

Genudskrivning af ejendomsoplysningsskema  

  70 kr.

Vurderingsattest pr. stk.  

70 kr.

Ejendomsskatteattest eller udskrift fra forbrugsafgiftssystemet (FAS) pr. stk.  

70 kr.

BBR - meddelelse  

70 kr.

BBR - meddelelse ved tvangsauktion - kun mod kontrakt  

  0 kr.

   
Kopiering, tegninger:    
Pris opkræves hvis der udleveres mere end 5 tegninger    
Tegninger større end A3, mindre end 60 x 84 cm.  

25 kr.

Tegninger større end 60 x 84 cm.  

50 kr.

     
Hyrevognsbevillinger:    
Der henvises til taxinævnet for region hovedstaden på hjemmesiden www.taxinaevn.dk  

 

     
Beboerklagenævnet:    
Sagsbehandlergebyr pr. sag  

afventer udmelding.

Administrationshonorar vedr. private lejemål - udgift pr. lejemål  

2.400 kr.

     
Huslejenævnet:     
Sagsbehandlergebyr pr. sag  

afventer udmelding.

     
Gågaden m.v.     

Renholdelse af gågaden pr. løbende meter excl. moms

 

435 kr.

     

Leje af udstillingsareal mellemzone/facade  kr. pr. m 2   excl. moms 

 

305 kr.

Opstilling af A-skilte på gadeareal der ikke er lejet - pr. stk. excl. moms   

1.128 kr.

Leje af udeserveringsareal fra 1. maj til 30. september pr. m2/måned excl. moms   


170 kr.

Stadeplads 2,5 x 5 meter (en parkeringsplads) kr. pr. gang  

50 kr.

Stadeplads 2,5 x 5 meter (en parkeringsplads) kr. pr. kvartal  

 540 kr.

     
Folkeregister:    
Adresseoplysninger pr. stk.  

52 kr.

Bopælsattest m/ flere  

52 kr.

Ikke rettidig flytteanmeldelse  

  600 kr.

Manglende anmeldelse af en opgivet flytning  

800 kr.

Angivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen   

2.000 kr.

Videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger fra CPR samt overtrædelse af  Indenrigsministeriets vilkår  


800 kr.

Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger  

 2.000 kr.

Sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis - takst udmeldt den 4/1   

170 kr.

Dagbøder for ulovlig sommerhusbeboelse  

300 kr.

     
Dagsordener:    
Abonnement på Byrådsdagsorden pr. år  

210 kr.

Abonnement på fagudvalgsdagsorden pr. år  

210 kr.


   
     
 Knallertførerbevis:    
Udstedelse af knallertførerbevis  

100 kr.

     
Legitimationskort:    
Legitimationskort til unge mellem 16 og 18 år  

150 kr.

     
Vielser:    
Vielser når begge er udlændinge  

500 kr.

     
Danskuddannelse:    

Personer med opholdstilladelse m.v. - pr. modul

 

 500 kr.

Personer med midlertidig opholdstilladelse, som ikke er omfattet af integrationsloven - pr. modul  

1.000 kr.

Studerende, som hovedsageligt selv betaler studieopholdet her i landet - pr. modul  


5.000 kr.

     

 Hegnssyn:

   
 Min. pris for hegnssynsforretning (prisen er fastsat i lovgivningen)  

1.125 kr. 

     
 Rykkergebyrer:    
 Krav uden udlægsret  

 100 kr.

 Krav der i lovgivningen er tillagt udpantningsret  

 250 kr.

     
 Parkeringsafgift:    
 Parkeringsafgiften fastsættes i færdselslovens 121 stk. 5.  

510 kr. 

     
 Rotte bekæmpelse:    
 For rottebekæmpelse opkræves 0,0233 promille af ejendomsværdien