Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høring omkring budget 2010

Byrådet har den 16. september 2009 oversendt Økonomiudvalget budgetforslag for 2010-2013 til 2. behandling. Samtidig er budgetforslaget sendt til høring i MED-systemet, bestyrelser og råd m.v.

Fristen for afgivelse af høringssvar er fredag den 25. september 2009 kl. 12.00.

Budgetafdelingen foretager ingen redigering af høringssvarene, og disse vil i takt med at de modtages vil blive publiceret her på siden:

Indkomne høringsvar (senest opdateret den 28/9 kl. 16:30)

 1. Ældreservice - koordinerende lokaludvalg

 2. Natur, Teknik og miljø, byggeri, by og land - lokalt Med-udvalg

 3. Borger - Peter Skøtt, Roskildevej 105

 4. Forældrebestyrelse - Øparkens børnehave

 5. Musikskolens medudvalg og bestyrelse

 6. Solbakkeskolen´s medudvalg(modtaget revideret udgave 25/9)

 7. Ældrerådet

 8. Daginst. Ørnestenen - bestyrelse og personale

 9. Hjemmeplejen´s medudvalg

 10. Børnehuset regnbuen og vandkunsten - bestyrelsen

 11. Åbjergskolen medudvalget

 12. Administrationen - medudvalget social service

 13. Sydbyens børnehuse - Personalet

 14. Kingoskolen - medudvalget

 15. Sydbyens børnehuse - bestyrelsen

 16. Falkenborgskolen - medudvalget

 17. Åbjergskolen - bestyrelsen

 18. Daginstitutionen Kragebakken - Bestyrelsen

 19. Daginstitutionen Skuldshøj - Bestyrelsen

 20. Sygeplejegruppen - medudvalg

 21. Borger - Ulla Bang

 22. Kommunelægerne

 23. Bibliotekerne - medudvalget

 24. Daginstitutionen Toftelund - Bestyrelsen

 25. Daginstitutionen Ådalen/Nørresvinget samt Valmuevej - bestyrelsen

 26. Kingoskolen - Bestyrelsen

 27. Lindehusets børnehave - bestyrelsen

 28. Børnehuset Solstrålen - bestyrelsen

 29. Katholt og Gerlev børnehus - bestyrelsen

 30. Børnehuset Krabbedam - bestyrelsen

 31. Gyldenstenskolen - medudvalget

 32. Oppe Sundby skole - Bestyrelsen

 33. Daginstitutionen Pilehaven - Bestyrelsen

 34. Køkkenerne - Medudvalget

 35. Daginstitutionen Troldehøjen - Bestyrelsen

 36. Ungdomsskolerne - medudvalget

 37. Ungdomsskolerne - Bestyrelsen

 38. Oppe Sundby skole - medudvalget

 39. Driftsafdelingen - lokaludvalget

 40. Marienlystskolen - Medudvalget

 41. Ferslev skole / Pilehuset - Medudvalget

 42. Ferslev skole / Pilehuset - Bestyrelsen

 43. MED - Hovedudvalget

 44. Slangerup børnehave - bestyrelsen

 45. Slotsgårdens børnehave - bestyrelsen

 46. Græse Bakkeby skole - bestyrelsen

 47. Dag- og døgnområdet - medudvalget

 48. Skuldelev skole - medudvalg og bestyrelse

 49. Skolen v/ Kæret - medudvalget

 50. Jægerspris skole - medudvalg og bestyrelse

 51. Skolen v/ Kæret - bestyrelsen

 52. Folkeoplysningsudvalget

 53. Bibliotekerne - Bibliotikarforbundets klubbestyrelse

 54. Marbækskolen - medudvalget

 55. Marbækskolen - bestyrelsen

 56. Velfærd. sundhed og kultur - deludvalget

 57. Træningsenheden - medudvalget

 58. Opvækst, Uddannelse og IKT - Del-udvalget

 59. Daginstitutionen Højvang - Bestyrelsen

 60. Børnehuset Troldhøj - Bestyrelsen

 61. Byvangskolen - Bestyrelsen

 62. Byvangskolen - Medudvalget

 63. Børnehusene Bakkebo og Strandstræde - Bestyrelsen

 64. Marienlystskolen - Bestyrelsen

 65. Støttepædagogkorpset