Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Vedtaget budget 2010

Byrådet indgik den 5. oktober forlig om kommunens budget for 2010 og overslagsårene 2011-13 . På byrådsmødet den 8. oktober blev budgettet endeligt vedtaget i forbindelse med byrådets 2. behandling.

Budgettet indeholder en række tekniske og politiske ændringsforslag. De tekniske ændringsforslag består af nødvendige rettelser for at fastholde uændret serviceniveau, hvilket eksempelvis kan være øget eller mindre efterspørsel efter allerede kendte kommunale ydelser.

De politiske ændringsforslag til den løbende drift er fremsat i forbindelse med byrådets 2. budgetbehandlinger, og indeholder ændringer til eksisterende serviceniveau.

Ændringsforslag til kommunens investeringsprogram (Anlæg), er indarbejdet i den samlede investeringsoversigt.

Et overblik over den samlede kommunale økonomi i 2010-2013 kan ses i resultatopgørelsen. Oversigten forudsætter et overskud på ordinær driftsvirksomhed i 2010 på ca. 3,5 mio. kr. men et samlet træk på kassebeholdningen i 2010 på ca. 77 mio kr.  

Skatteudskrivning m.v.
Forudsætningen for budgettet er at udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift fastholdes uændret. Kirkeskatteprocenten forøges med 0,01 procentpoint på grund af en negativ efterregulering vedrørende 2007. Det er aftalt at skatteudskrivningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For 2010 bliver skatteudskrivningen således:

  • Personskatten fastsættes svarende til en skatteprocent på 25,9
  • Grundskyldspromillen fastsættes til 32,5
  • Dækningsafgiftspromillen på erhvervsejendomme fastsættes til 7,45
  • Kirkeskatteprocent fastsættes til 0,96

Takster:
I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetalinger for kommunale ydelser. Disse brugerbetalinger godkendes endeligt af Byrådet i november.

Endeligt budgetmateriale:
Der vil i den kommende periode blive udarbejdet generelle og særlige budgetbemærkninger, som indeholder en nærmere beskrivelse af indeholdet i det vedtagne budget.

Det forventes at det detaljerede budget vil blive publiceret her på hjemmesiden i starten af december.