Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sundhedsområdet takster 2009


Transport i forbindelse med vedligeholdende træning efter serviceloven:  
Pris pr. vej til/fra træning  11 kr.
   
Omsorgstandpleje:  

For plejehjemsbeboere, som ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandbehandlingsmuligheder
Fast betaling pr. år. 430 kr.
   
Specialtandpleje:  
For psykisk og fysisk handicappede, som ikke har mulighed for at bruge de almindelige tandbehandlingsmuligheder
Maximal egenbetaling pr. år
 

1.600 kr.