Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Byggesagsgebyrer 2009

Byrådet har den 29. april 2009 vedtaget nye takster for området, som kan ses via dette link.

De tidligere takster gældende for perioden 1/1 - 28/4 2009 kan ses nedenfor.

Byggetilladelse ved etagebolig-bebyggelse, kr. pr. m2

 34 kr.

Byggetilladelse ved erhvervs- og institutionsbebyggelse, kr. pr. m2

 34 kr.

Byggetilladelse ved enfamilieshuse (dobbelt-, række-, kæde-, og gruppehuse), kr. pr. m2

 32 kr.

Byggetilladelse ved sommerhus eller campinghytter, kr. pr. m2

 27 kr.

Byggetilladelse ved garage, carporte, udhuse m.m større end 50 m2, kr. pr. m2

 21 kr.

Godkendt anmeldelse ved garage, carporte, udhuse m.m, kr. pr. m2

 21 kr.

Andre anmeldelser til f.eks nedrivning

 910 kr.

Mindstegebyr

 910 kr.

Anvendelsesændringer uden ombygning

 2.140 kr.

Anvendelsesændringer uden ombygninger ( >200 m2)

 3.210 kr.

Tilladelse til tekniske installationer ved etagebolig, erhvervs- og institutionsbebyggelse

 1.070 kr.

Tilladelse til tekniske installationer ved enfamiliehuse m.m

 910 kr.

Særskilte dispensationssager uden byggesagsbehandling

 828 kr.

Anmeldelse af avls- og driftsbygninger, dog kun sager uden landzonetilladelse.
Det er varslet at byggeloven ændres, så der skal opkræves gebyr pr. 1. januar 2009.

 0 kr.