Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Byggesagsgebyrer 2009

For tilladelse eller godkendelse til byggearbejder skal der betales et gebyr. Gebyrer udregnes pr. m2 eller som et fast beløb.

Arealet udregnes i overensstemmelse med byggelovgivningens beregningsregler. Ved ombygninger udregnes arealerne på baggrund af de rum eller bygningsdele, som efter forvaltningens skøn direkte eller indirekte berøres af ombygningsarbejdet.

Byrådet har den 29. april 2009 vedtaget nedenstående nye takster for området.
De tidligere takster gældende for perioden 1/1 - 28/4 2009, kan ses via dette link.

Byggesagsgebyrer - det gældende bygningsreglement:

 

Gebyrkategori / byggeaktivitet

 

enhed

 

Gældende 2009 takster

Gebyrkategori 1:
Simple konstruktioner, nyopførelse og tilbygninger ved:
Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger m.v. på højst 50 m2

 

pr. m2

 

21 kr.

Mindre enkeltstående ombygninger i boligenheder på højst 150 m2.
Pris beregnes af det ombyggede areal


Pr. m2


34 kr.

Nedrivning at bebyggelse

pr. sag

910 kr.

Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m

pr. stk.

910 kr.

Mindstegebyr

 

910 kr.


Gebyrkategori 2:
Enfamiliehuse,Nyopførelse og tilbygninger ved:
Enfamiliehuse, dobbelt- og rækkehuse med lodret lejlighedsskel, kæde- og gruppehuse

 


pr. m2

 


32 kr.

Sommerhuse og campinghytter

pr. m2

27 kr.

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger m.v. over 50 m2

pr. m2

21 kr.

Mindstegebyr

 

910 kr.


Gebyrkategori 3:
Industri og lager bebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet,Nyopførelse og tilbygninger ved:
Avls- og driftsbygninger i 1 etage og landbrugshaller op til 500 m2

 

 

pr. m2

 

 

27 kr.

Yderligere areal over 500 m2

pr. m2

17 kr.

Industri- og lagerbygninger

pr. m2

27 kr.

Mindstegebyr

 

910 kr.


Gebyrkategori 4:
Andre faste konstruktioner m.v.
Antenner til mobiltelefoni og antennemaster, Legepladser, tilladelse til fritstående skilt /pylon, principiel tilladelse

 


pr. stk.

 


910 kr.

Anvendelsesændring uden ombygning

pr. stk.

2.140 kr.

Anvendelsesændring uden ombygning over 200 m2

pr. stk.

3.210 kr.

Tilladelse til tekniske installationer ved etageboliger, erhvervs og institutionsbebyggelse


pr. stk.


1.070 kr.

Tilladelse til tekniske installationer ved enfamiliehuse m.m.

pr. stk.

910 kr.

Dispensation der ikke samtidig kræver tilladelse eller anmeldelse

pr. stk.

828 kr.


Gebyrkategori 5:
Øvrigt erhvervs- landbrugs- og etagebyggeri,Nyopførelse og tilbygninger ved:
Etageboligbyggeri og erhvervsbyggeri landbrugsbyggeri m.v.
Halbyggeri ved erhverv og landbrug
Ombygninger i erhvervs- landbrugs- og boligenheder på over 150 m2

 

 


pr. m2

 

 


34 kr.

Mindstegebyr

 

910 kr.