Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Takster for ældreservice 2009

Betaling for aflastnings/observationsophold
Døgnophold pr. døgn

145 kr.

Dagophold pr. dag

80 kr.

Natophold pr. nat

90 kr.

   
Betaling for mad:
Madudbringning 2 retter

61 kr.

   
Betaling for kost i plejeboliger:
Betaling pr. måned

3.579 kr.


Som en konsekvens af finansloven for 2009, vil der med virkning
fra 1/7 2009 blive indført et loft, som bevirker at der max. kan opkræves
3.000 pr. måned.