Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høring omkring budget 2009

Byrådet har den 16. september 2008 oversendt Økonomiudvalget budgetforslag for 2009-2012 til 2. behandling. Samtidig er budgetforslaget sendt til høring i MED-systemet, bestyrelser og råd m.v.

Fristen for afgivelse af høringssvar er den 30. september 2008 kl. 10.00.

Budgetafdelingen foretager ingen redigering af høringssvarene, og disse vil i takt med at de modtages vil blive publiceret her på siden:

Indkomne høringsvar (senest opdateret den 29/9 kl. 21:45)

 1. Gyldenstenskolen - Medudvalget
 2. Øparkens børnehave - Bestyrelsen 
 3. Falkenborgskolen - Med-udvalget 
 4. Ældreservice - Koordinerende lokaludvalg 
 5. Jobcentrets SU 
 6. Børnehuset Krabbedam - Forældrebestyrelse og personale 
 7. Børnehaven Tumlebo - Bestyrelsen 
 8. Frederikssund Bibliotekerne - Med-lokaludvalg 
 9. Oppe Sundby Skole - Med-udvalget 
 10. Borgerservice - Med-udvalget 
 11. Stenhøjgaard/Børnebjerget - Forælder (Kirsten Hald)
 12. Social service - Med-udvalget
 13. Børnehaven Skuldshøj - Bestyrelsen
 14. Folkeoplysningsudvalget
 15. Deludvalget for Erhverv- Teknik og Miljø, samt lokal Med-udvalget for driftsområderne Beredskab og Natur, Teknik og Miljø.
 16. Skuldelev skole - Med-udvalget
 17. Dag- og Døgnafdelingen - Med-udvalget
 18. Willumsens Museum - Museumsdirektøren
 19. Åbjergskolen - Med-udvalget
 20. Byvangskolen - Skolebestyrelsen
 21. Stenhøjgaard/Børnebjerget - Forælder (Pernille V. Nielsen)
 22. Stenhøjgaard/Børnebjerget - Forælder   (Brian Jacobsen)
 23. Stenhøjgaard/Børnebjerget - Forælder (Claus S. Helgesen)
 24. Stenhøjgaard/Børnebjerget - Forælder (Hans Peter og Gitte Roth)
 25. Stenhøjgaard/Børnebjerget - Forælder (Lotte Larsen)
 26. Ældrerådet
 27. Dagplejen - Forældrebestyrelsen
 28. Stenhøjgaard/børnebjerget - Forælder (Pernille Mortensen)
 29. Skibyssen børnehave - Bestyrelsen
 30. Lindegårdskolen - Bestyrelsen
 31. Skuldelev skole og Klub 7 - Bestyrelse og forældreråd
 32. Jægerspris skole - Med-udvalget
 33. Slangerup børnehave - Bestyrelsen
 34. Stenhøjgaard/Børnebjerget - Forælder (Christine Dupont/Flemming Christiansen)
 35. Oppe Sundby skole - Bestyrelsen
 36. Lindehuset (0-6 års inst) - Bestyrelsen
 37. FOA (Fag og arbejde - Frederikssund afd.)
 38. Falkenborgskolen - Skolebestyrelsen
 39. Daginstitutionen Valmuevej - Personalegruppen
 40. Børnebjerget - Bestyrelsen
 41. Børnebjerget - Personalegruppen
 42. Børnebjerget, afd. naturbørnehaven - Personalet
 43. Børnehuset Troldhøj - Personalet
 44. Åbjergskolen - skolebestyrelsen
 45. Velfærdsservice og Kommunikation - Del-udvalget
 46. PPR Med-udvalget
 47. UUV Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest    /    Notat om STU
 48. Byvangskolen - Medudvalget
 49. Kragebakken - Personalet
 50. Kragebakken - Bestyrelsen
 51. Kultur, Sundhed og IKT - Med-deludvalget
 52. Musikskolen - Bestyrelsen
 53. Sydbyens Børnehuse - Bestyrelsen
 54. Daginstitutionen Toftelund - Bestyrelsen
 55. Børnebjerget - Forælder (Anja Hansen)
 56. Børnebjerget - Forælder (Thomas L. Hansen)
 57. Børnehuset Kroghøj - Bestyrelsen
 58. Klubberne - Med-udvalget
 59. Marianne Porsborg - Liberal Alliance
 60. Jægerspris skole - Bestyrelsen
 61. De 5 Køkkener - Medarbejderne
 62. Støttepædagogkorpset
 63. Dagplejen - Forældrerådet distrikt Fr.sund
 64. Kingoskolen - Bestyrelsen
 65. Daginstitutionen Troldehøjen - Personalet
 66. Børnehuset Kroghøj - Personalet
 67. Børnehuset Skuldelev - Bestyrelsen
 68. Ledelsen sygeplejegruppen
 69. Museet Færgegården
 70. Ørnestenen - Bestyrelsen
 71. Græse Bakkeby skole - Bestyrelsen og Med-udvalget
 72. Daginstitutionen Troldehøjen - Bestyrelsen
 73. Dagplejen - lokale Med-udvalg
 74. Børnehuset Bakkebo/Strandstræde - Bestyrelsen
 75. Marbækskolen - Med-udvalget  / bilag: skoleudbygningsplan
 76. Marbækskolen - Bestyrelsen / Bilag: Problemstillinger, Udviklingsplan, Bygningsforbedringer.
 77. Gerlev Børnehus - Bestyrelsen
 78. Solstrålen - Bestyrelsen
 79. Regnbuen/Vandkunsten - Bestyrelsen
 80. Daginstitutionen Pilehaven - Medarbejdere og ledelse
 81. Daginstitutionen Pilehaven - Bestyrelsen
 82. Kingoskolen - Med-udvalget
 83. Daginstitutionen Højvang - Bestyrelsen
 84. Handicaprådet
 85. Skolevejens børnehave - Bestyrelsen
 86. Strategi og Koordination - Deludvalget
 87. Ferslev skole - Med-udvalget og Bestyrelsen
 88. Solbakkeskolen - Med-udvalget
 89. Marienlystskolen - Bestyrelsen
 90. Marienlystskolen - Med-udvalget
 91. BUPL Nordsjælland
 92. Dagplejen - Forældregruppe Frederikssund (underskriftsindsamling vedlagt)
 93. Daginstitutionsledere i Jægerspris
 94. Dagtilbud - Arbejdsgruppe ledelse og organisation
 95. Børnehuset Bakkegården - Bestyrelsen
 96. Bibliotekerne - Borger (Michael Hasselgaard)
 97. Daginstitutionen Ådalen/Nørresvinget - Bestyrelsen
 98. Børnebjerget - forælder (Pia K. Ellyton og Søren Flening)
 99. Træningsenheden - Lokalt Med-udvalg
 100. Ungdomsskolen - Bestyrelsen
 101. Klub Græse Bakkeby - Bestyrelsen
 102. Daginstitutionen Valmuevej - Bestyrelsen
 103. Børnebjerget - forælder (Brian Dyrbye)