Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Teknik og Miljøudvalget - Budgetbemærkninger 2009

Teknik og Miljøudvalgets bemærkninger er overordnet opdelt i det skattefinansierede og det brugerfinansierede område:

Skattefinansierede område:

Bemærkningerne på det skattefinansierede område er endvidere opdelt i en række fagområder:

 Område

 Faste ejendomme

 

 Natur og miljø

 

 Veje og grønne områder

 

 

 

 I alt

 Brugerfinansierede område:

  

 Område

 

 Brugerfinansieret område

 Retur til den samlede oversigt