Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Takster for vand i 2008

Nedenstående takster vedrører kun forbrugere tilsluttet de kommunale vandværker.
Forbrugere tilsluttet private vandværker, opkræves betaling direkte fra disse.

Målerafgift:  

     Fast afgift kr. pr. måler

348 kr.

     Moms kr. pr. måler

87 kr.

     Forbrugerpris kr. pr. måler

435 kr.

 

 

Forbrugsafgift:  

Forbrugsafgiften afregnes efter måler, og består af en vandafgift, samt en vandforbrugsafgift til staten.

.

      Vandafgift kr. pr. kbm.

 3,84 kr.

      Moms kr. pr. kbm.

 0,96 kr.

      Vandafgift incl. moms pr. kbm.

 4,80 kr.

   
      Vandforbrugafgift til staten pr. kbm

 5,00 kr.

      Moms kr. pr. kbm.

 1,25 kr.

      Vandforbrugsafgift til staten incl. moms pr. kbm.

 6,25 kr.

 

Tilslutningsbidrag pr. stik:

     Hovedanlægsbidrag kr. pr. stik

7.762 kr.

     Forsyningsanlægsbidrag kr. pr. stik

 15.514 kr.

     Stikledningsbidrag kr. pr. stik

1.990 kr.

     Tilslutningsbidrag i alt kr. pr. stik

25.266 kr.

     Moms kr. pr.stik

6.317 kr.

     Forbrugerpris kr. pr. stik

 31.583 kr.

   
Gebyr for manglende aflæsning pr. stk.

177 kr.

 

 

Vandindvinding
     Vandindvindingsgebyr kr. pr. kbm inkl. afgift til staten

0,251

     Moms kr. pr. kbm

0,063

     Forbrugerpris kr. pr. kbm

0,314